Thứ Bảy, ngày 15 tháng 5 năm 2021

Hỗ trợ phụ nữ hài hòa giữa trách nhiệm xã hội và trách nhiệm gia đình

Tuyên dương nữ CNVC – LĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” năm 2020

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 31/3, Liên đoàn lao động Quận 10 tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021 và tập huấn công tác bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn. Đến dự có đồng chí Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; đồng chí Nguyễn Hữu Thanh, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Quận 10.

Trong năm 2020, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2020 được Ban chấp hành và Ban Nữ công công đoàn cơ sở chú trọng về nội dung và phương thức thực hiện phong trào. Nhiều đơn vị đã nâng được chất lượng của phong trào theo hướng đi vào chiều sâu, tạo ý thức tự giác, tự rèn luyện trong đội ngũ nữ CNVC-LĐ. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cũng luôn gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Phong trào đã thật sự tác động đến việc hòan thành nhiệm vụ chính trị của nữ CNVC-LĐ tại đơn vị, góp phần vào phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo của tổ chức công đoàn. Lực lượng nữ CNVC-LĐ luôn là hạt nhân nòng cốt trong các phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí, cải cách hành chính,… cũng như các phong trào do công đòan phát động. Các Ban nữ công và cán bộ phụ trách nữ công cơ sở tham gia tốt họat động của các Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ở cấp cơ sở. Phong trào tự rèn luyện góp phần nâng cao trình độ về học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, trình độ hiểu biết về chính trị, kiến thức về pháp luật, góp phần xây dựng mẫu người phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đặt ra.

Phong trào đã khẳng định được những gương nữ CNVC-LĐ khắc phục khó khăn để hòan thành tốt nhiệm vụ được giao; Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh được chị em phụ nữ hài hòa giữa công việc cơ quan với việc gia đình, nuôi dạy con cái.

Trong năm 2021, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29/01/2011 của Tổng LĐLĐVN về “Công tác vận động nữ, công nhân viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, cụ thể hóa phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Tiếp tục tuyên truyền Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, phổ biến nghị quyết 47 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; Chỉ thị 49 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; Đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền trong nữ CNVC-LĐ về các chế độ, chính sách liên quan đến lao động nữ. Tuyên truyền về giới, về Bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản, vấn đề gia đình và trẻ em; …Tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công công đoàn các cấp, phấn đấu tỷ lệ nữ tham gia BCH công đoàn đạt 30% trở lên; chủ động tham gia, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ và trẻ em được pháp luật quy định. Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nữ CNVC-LĐ…

Đồng chí Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP nghi nhận những thành quả cao đã đạt được trong năm 2020 của Liên đoàn Quận 10, qua đó yêu cầu Liên đoàn lao động Quận 10 cần tiếp tục quan tâm chăm lo tốt cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận.

Trong dịp này, Hội nghị đã tuyên dương nữ CNVC – LĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” năm 2020 và khen thưởng doanh nghiệp quan tâm chăm lo tốt cho đoàn viên công đoàn – công nhân lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Trương Hoàng Anh Vũ

 

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo