Thứ Sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2020

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề và việc làm cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt

Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM Mai Thị Ngọc Mai phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 21/11, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM cùng Quỹ Thúc đẩy sáng kiến tư pháp (EU JULE JIFF) chính thức khởi động dự án “Bản lề cho em”. Đây là dự án dành cho các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt tại các cơ sở trợ giúp xã hội được thực hiện trên cơ sở dự án “Tăng cường pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” của Bộ Tư pháp.

Theo Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP, dự án gồm các hoạt động nâng cao nhận thức về tiếp cận quyền và cách thức thực hiện quyền của trẻ em trong chính sách hỗ trợ học văn hóa, học nghề và việc làm cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Đồng hành trợ giúp trẻ liên quan đến tiếp cận quyền và cách thức thực hiện quyền của trẻ em trong chính sách hỗ trợ học văn hóa, học nghề và việc làm cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Rà soát, nghiên cứu, kiến nghị các cơ quan chức năng có những điều chỉnh chính sách cần thiết liên quan đến vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan về hỗ trợ học văn hóa, học nghề và việc làm, qua đó giúp chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho trẻ trước khi rời khỏi cơ sở trợ giúp xã hội.

Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM Mai Thị Ngọc Mai cho biết, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là đối tượng ưu tiên của TPHCM. Dự án sẽ căn cứ vào độ tuổi, sức khỏe, sở trường và nguyện vọng để tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ sớm tiếp cận toàn diện các vấn đề học văn hóa, học nghề và tiềm kiếm việc làm; chú trọng kết nối, đồng bộ giữa cơ sở trợ giúp xã hội với các tổ chức, cơ quan chức năng liên quan dự án nhằm hỗ trợ toàn diện cho các em chủ động, tự tin, thúc đẩy an sinh xã hội, phát triển bền vững. “Mục tiên của dự án nhằm góp phần cải thiện, tăng cơ hội tiếp cận quyền và cách thức thực hiện quyền của trẻ em trong chính sách hỗ trợ học văn hóa, học nghề và việc làm cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại các cơ sở trợ giúp xã hội”, bà Mai Thị Ngọc Mai khẳng định.

Tại hội nghị, các đại biểu ghi nhận và đánh giá cao tính thiết thực, hữu ích của dự án nhằm thúc đẩy chăm lo cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại các cơ sở trợ giúp xã hội có hiệu quả. Các đại biểu cũng đề nghị dự án cần được xúc tiến nhanh, tạo điều kiện thuận lợi để các trung tâm, cơ sở mái ấm, nhà mở cùng các cơ quan chức năng đồng hành hướng đến mục tiêu cơ bản của dự án “Bản lề cho em”.

Trần Hoàng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo