Thứ Tư, ngày 2 tháng 12 năm 2020

Hỗ trợ hình thành và phát triển các mô hình khởi nghiệp

Quang cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 23/10, tại TPHCM, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt LĐLĐ tỉnh, TP, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương khu vực miền Nam góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đến dự và chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết: Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức 3 Hội nghị góp ý cấp Tổng Liên đoàn. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là dịp phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia với Đảng trong việc xây dựng, hoạch định đường lối, chủ trương, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là những chế độ, chính sách liên quan đến xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam để nghiên cứu, đề xuất, bổ sung vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đề nghị các cấp Công đoàn tổ chức quán triệt, giới thiệu sâu rộng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tổng hợp, báo cáo đầy đủ, trung thực, chính xác, kịp thời các nguyện vọng tâm huyết, xác đáng của người lao động.

Tại hội nghị, đa số các đại biểu tập trung góp ý về: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mới cho phát triển nhanh, bền vững đất nước; nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực của đất nước, tạo cơ sở đẩy mạnh, phát triển kinh tế số; cải cách chính sách tiền lương theo hướng tiệm cận với giá cả sức lao động trên thị trường, tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng năng suất lao động, bảo đảm nguyên tắc phân phối theo lao động, tạo động lực nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc…

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Hồ Xuân Lâm đề nghị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mới cho phát triển nhanh, bền vững đất nước. Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống chính sách phù hợp cơ chế quản lý, phát triển mạng lưới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; hoàn thiện mối liên kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và nhu cầu xã hội; hỗ trợ hình thành và phát triển các mô hình khởi nghiệp; xây dựng lại chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học; hợp tác đào tạo quốc tế… Đồng thời, quan tâm đến chất lượng cuộc sống, nhu cầu hưởng thụ; môi trường làm việc và các tác động tiêu cực từ xã hội đối với người lao động.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau Trần Việt Hoá đề xuất giải pháp về nguồn cung, cầu lao động phải đồng bộ trong nước, ngoài nước và tại địa phương. Trước hết, cần tập trung phát triển mạnh hệ thống các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề theo hướng đồng bộ về cơ cấu, ưu tiên các ngành công nghiệp, công nghệ cao. Đồng thời, có chính sách thu hút nhân tài, đãi ngộ giáo viên, cơ chế ưu đãi để khuyến khích các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác đào tạo, chuyển đổi nghề cho người lao động; quan tâm đào tạo lao động tại chổ nhằm phục vụ chuyển dịch cơ cấu sản xuất tại địa phương.

Một số đại biểu đề nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục thực hiện các chính sách bảo đảm cơ bản an sinh xã hội, quan tâm hơn phúc lợi xã hội cho người dân, trong đó có đội ngũ công nhân lao động trong các doanh nghiệp; chính sách đối với người có công, hoàn thiện chính sách tiền lương, mở rộng tỷ lệ Bảo hiểm xã hội… đi liền với khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý tài chính, cải cách phương thức, thủ tục thanh toán, quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHYT đảm bảo chính xác, kịp thời đúng quy định; đẩy mạnh và phát triển công nghệ thông tin, ứng dụng sâu rộng trong quản lý thu và chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, ngăn ngừa hiện tượng lạm dụng hoặc trục lợi từ quỹ BHXH, BHYT, BHTN và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm trong việc chấp hành pháp luật của các đơn vị sử dụng lao động, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Minh Khuê


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo