Thứ Sáu, ngày 14 tháng 5 năm 2021

HĐND huyện Củ Chi phát huy vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương

Đồng chí Nguyễn Quyết Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy tặng giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu hoạt động HĐND huyện Củ Chi nhiệm kỳ 2016 – 2021

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 8/4, đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi điều hành kỳ họp lần thứ mười tám - kỳ họp tổng kết HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đến dự có các đồng chí: Võ Văn Tân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP; Nguyễn Quyết Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Củ Chi.

Tại kỳ họp, HĐND huyện báo cáo công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2026; thông qua tờ trình của UBND huyện về phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương từ nguồn kết dư ngân sách năm 2020 để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chi năm 2021; báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Củ Chi tổ chức 17 kỳ họp, có 11 kỳ họp thường kỳ và 6 kỳ họp chuyên đề. Ban hành 192 Nghị quyết (trong đó có 126 Nghị quyết về tổ chức, nhân sự; 66 Nghị quyết về kinh tế - xã hội. Thường trực HĐND huyện và các Ban đã giám sát, khảo sát 39 chuyên đề. Các nghị quyết được ban hành kịp thời để cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công dân được quan tâm thực hiện đúng quy định. Đã tổ chức 20 đợt tiếp xúc cử tri (với 320 buổi tiếp xúc cử tri), tiếp nhận 1.174 ý kiến cử tri. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của huyện đã được các cơ quan chức năng giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Tỷ lệ giải quyết kiến nghị cử tri đạt 99,1%. Đã tiếp 76 lượt công dân; tiếp nhận 148 đơn thư phản ánh, kiến nghị chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đơn thư tiếp nhận được giải quyết dứt điểm theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Quyết Thắng ghi nhận kết quả hoạt động HĐND huyện góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2016 – 2021 với tăng trưởng kinh tế bình quân là 16,16%, vượt 0,4 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Kết luận tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Nghĩa nhấn mạnh: Hoạt động HĐND huyện Củ Chi nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã hoàn thành tốt các Nghị quyết, Chương trình toàn khóa đã đề ra; phát huy vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Các kỳ họp đảm bảo dân chủ, thiết thực và hiệu quả, quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Công tác giám sát đã kịp thời phát hiện kiến nghị với các cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, yếu kém và bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, đem lại nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 11 tập thể, 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu hoạt động HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ (2016 – 2021).

Ngọc Nữ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo