Thứ Tư, ngày 21 tháng 4 năm 2021

Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của TPHCM

Việc rà soát, đánh giá hiện trạng, hiệu quả các thiết chế văn hóa là vấn đề quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phát triển ngành văn hóa TP.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Chiến lược phát triển ngành văn hóa TPHCM giai đoạn 2020 – 2035” năm 2021 hướng đến mục đích: tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa; phát triển, nâng cao chất lượng và quản lý các hoạt động văn hóa, nghệ thuật theo hướng văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của TPHCM.

Trong đó, nhiệm vụ cụ thể nhấn mạnh việc xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại TPHCM nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới và giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh sâu rộng hơn nữa trong toàn thể Nhân dân, các tổ chức và cá nhân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn TPHCM, các địa phương kết nghĩa với TPHCM. Hoàn thiện pháp lý để triển khai dự án cải tạo, mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM, hoàn thiện dự án xây dựng Quảng trường Hồ Chí Minh tại TP Thủ Đức.

Về công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, trong năm 2021 – 2022 sẽ thực hiện điều tra toàn diện, nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; kết hợp hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững; từng bước trang bị và sử dụng công nghệ hiện đại trong bảo quản, trưng bày, giới thiệu và quảng bá hình ảnh, hiện vật tại các bảo tàng công lập của TP.

Về hoạt động nghệ thuật và phát triển công nghiệp văn hóa: hoàn thành đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa TPHCM giai đoạn 2020 – 2030”, đề án về khuyến khích nguồn lực xã hội hóa trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật trên địa bàn TP đến năm 2025; thành lập Trung tâm Phát triển Công nghiệp Văn hóa TPHCM có chức năng kết nối, xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch nhằm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành các ngành kinh tế quan trọng của TP…

Đồng thời cơ bản hoàn thành việc thống kê, đánh giá hiện trạng và hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa từ TP đến cơ sở do ngành văn hóa TP quản lý, làm cơ sở thực hiện Đề án quy hoạch mạng lưới thiết chế văn hóa TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn 2035 đảm bảo hiệu quả, phù hợp quy hoạch chung của TP và quy hoạch vùng. Hoàn thành đầy đủ, đúng quy định các yêu cầu pháp lý đảm bảo điều kiện khởi công các dự án tiêu biểu, trọng điểm của ngành văn hóa nghệ thuật là: Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch, dự án Rạp Xiếc và biểu diễn nghệ thuật đa năng Phú Thọ, lập dự án xây dựng mới Trung tâm Văn hóa TP đa năng, hiện đại.

Về công tác đào tạo nguồn nhân lực: hoàn thiện các chính sách tuyển dụng, thu hút, đào tạo bồi dưỡng nhân tài và cán bộ quản lý ngành văn hóa đảm bảo về chất lượng, số lượng và cơ cấu từ TP đến cơ sở…

Ngọc Tuyết


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo