Thứ Năm, ngày 3 tháng 12 năm 2020

Giáo viên tư thục gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 được hỗ trợ

Giáo viên tư thục gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 được Nhà nước hỗ trợ

(Thanhuytphcm.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, Nghị quyết số 154/NQ-CP mới ban hành mở rộng hỗ trợ cho người lao động tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sửa đổi nội dung hỗ trợ tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất như sau: người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá 3 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng.

Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (LĐTB&XH) đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ mở rộng đối tượng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đó là giáo viên tư thục. Bộ LĐTB&XH đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục và đào tạo đề nghị cung cấp số liệu về giáo viên tư thục cũng như đánh giá tác động của Covid-19 đối với giáo viên tư thục. Qua rà soát và tính toán, số lượng giáo viên tư thục ở tất cả các cấp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 khoảng trên 30.000 người.

Trung Kiên

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo