Chủ Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Giám sát việc sắp xếp cấp huyện, xã phải làm rõ việc tinh giản biên chế, tinh giản đầu mối, giảm chi

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 22/9, tiếp tục chương trình làm việc tại phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương báo cáo của đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021”.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Đoàn giám sát tập trung vào 4 nội dung, đó là, tình hình thực hiện chủ trương, kết quả thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021; đánh giá hiệu quả của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 gắn với mục tiêu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cải cách chế độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, giám sát việc đánh giá tính hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở địa phương và tính hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước cũng như việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội ở địa phương khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Một nội dung giám sát nữa là các bài học kinh nghiệm, cách làm hay, có hiệu quả trong việc xây dựng, lựa chọn phương án sắp xếp đơn vị hành chính, vận động, thuyết phục Nhân dân đồng thuận với phương án sắp xếp, lựa chọn tên gọi của đơn vị hành chính; các kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện phương án sắp xếp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Về nội dung kế hoạch giám sát, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, khi giám sát cần quán triệt một số nội dung. Những địa phương nào trong diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã bên cạnh tiêu chí chính là dân số và diện tích, còn có một số tiêu chí về đặc điểm địa lý, lịch sử, văn hóa, truyền thống… Do vậy, khi giám sát, không máy móc chỉ dựa vào 2 tiêu chí dân số, diện tích.

Quang cảnh phiên họp. Quang cảnh phiên họp.

Giám sát phải trả lời được 2 vấn đề một cách rõ ràng, mạch lạc. Cụ thể, thứ nhất là sau sáp nhập thì tinh giản biên chế, tinh giản đầu mối, đi liền là giảm chi phí, ngân sách. Bởi có nơi nói sắp xếp, tinh giản biên chế, bộ máy tốt nhưng cuối năm kiểm tra chi thường xuyên không giảm, hoặc chỉ giảm chút ít. “Chúng ta giảm đầu mối, giảm cán bộ cơ sở… quan trọng là giảm bao nhiêu biên chế, bao nhiêu đầu mối và tiết kiệm được kinh phí như thế nào phải làm rõ” - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, ngoài báo cáo của tỉnh, đoàn giám sát phải bám sát số liệu của Bộ Tài chính, không nghe một chiều, phải nghe nhiều cơ quan khác nhau để đảm bảo thông tin khách quan, độc lập.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh đến việc sắp xếp phải đảm bảo tính đồng thuận. Sau khi sắp xếp xong, tình hình có ổn định không, tư tưởng có thông không, có vấn đề gì phức tạp nảy sinh không là những nội dung cần làm rõ.

Yêu cầu thứ 2 được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý là việc sắp xếp các đơn vị hành chính phải nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương. Không chỉ “sắp xếp để mà giảm”, mà tinh giản, sắp xếp phải đạt mục đích cuối cùng là nâng cao năng lực, hiệu lực hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương.

Theo Chủ tịch Quốc hội, phải đánh giá các chỉ số về cải cách hành chính, về năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, chỉ số hài lòng của người dân. Đây mới là điều quan trọng, chứ không phải chúng ta làm động tác ra nghị quyết “nhập tách, tách nhập”. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đoàn giám sát phải trả lời 2 câu hỏi này một cách mạch lạc, rõ ràng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, giai đoạn vừa qua, có 45 tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, qua đó, đã giảm 8 đơn vị hành chính cấp huyện, 591 đơn vị hành chính cấp xã. Bộ Nội vụ đã có báo cáo tổng kết, đánh giá về thực hiện Nghị quyết 1211 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét có điều chỉnh. Đây là căn cứ để sắp xếp các đơn vị hành chính từ năm 2022 trở về sau.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu giám sát phải làm rõ việc tinh giản biên chế, tinh giản đầu mối, giảm chi. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu giám sát phải làm rõ việc tinh giản biên chế, tinh giản đầu mối, giảm chi.

Trước đó, đầu giờ sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét Kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ cho đợt giám sát lần này, trong đó có giám sát thực hiện Luật Quy hoạch công phu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cơ bản tán thành với nội dung trong báo cáo của Ủy ban Kinh tế. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đã chỉ ra một số nguyên nhân hạn chế, tồn tại của việc thực hiện Luật Quy hoạch.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc giám sát thực hiện pháp luật bao gồm cả việc ban hành luật, các văn bản hướng dẫn luật và việc thực thi pháp luật, thực hiện quy hoạch ở các bộ, ngành, địa phương; giám sát các nội dung khác liên quan đến xây dựng, phê duyệt, quản lý quy hoạch. Đoàn giám sát chú trọng giám sát việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch hiện có trong giai đoạn giao thoa pháp luật cũ và mới về quy hoạch, khi Luật Quy hoạch mới ban hành và thực hiện Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch. Trong giai đoạn này, có nhiều trường hợp tùy tiện điều chỉnh quy hoạch; điều chỉnh quy hoạch không đúng.

Lưu ý việc tổ chức thực thi các văn bản pháp luật hướng dẫn đối với Luật Quy hoạch hiện nay rất chậm, tác động nhiều đến phát triển, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu cuộc giám sát lần này cần đánh giá cho được lý do vì sao chậm, cũng như giám sát chất lượng công tác xây dựng, phê duyệt quy hoạch.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo