Thứ Năm, ngày 2 tháng 4 năm 2020

Giải quyết khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án đường sắt đô thị

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đoạn đi trên cao dọc Xa lộ Hà Nội

(Thanhuytphcm.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM vừa có ý kiến chỉ đạo về đánh giá rủi ro phương án tài chính do chậm trễ trong tiến độ thực hiện dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Tham Lương.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, dự án đường sắt đô thị là dự án trọng điểm của TP. Do vậy, yêu cầu các sở, ngành cần tập trung ưu tiên mọi nguồn lực, phối hợp với Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Về công tác điều chỉnh dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên và tuyến Bến Thành - Tham Lương, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu các Sở Kế hoạch và Đầu tư TP, Sở Tài chính TP, Sở Tài nguyên và Môi trường TP, Sở Xây dựng TP, Sở Thông tin và Truyền thông TP khẩn trương có ý kiến thẩm định hồ sơ điều chỉnh dự án gửi Sở Giao thông vận tải TP. Đồng thời, giao Hội đồng thẩm định điều chỉnh dự án tổ chức thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND TP phê duyệt. Cùng với đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư TP chủ trì, khẩn trương phối hợp với sở ngành và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND TP kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngay sau khi dự án điều chỉnh được phê duyệt. Giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP tổ chức đấu thầu theo kế hoạch, bảo đảm đúng quy định và tiến độ cam kết với nhà tài trợ.

Mặt khác, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong giao Sở Tài nguyên và Môi trường TP, Ban chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP khẩn trương phối hợp các quận hoàn tất các thủ tục, phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 30/6/2020.

Bên cạnh đó, giao Sở Tài chính TP chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư TP, các đơn vị liên quan xem xét, tham mưu, đề xuất UBND TP tạm ứng vốn từ ngân sách TP để đảm bảo thanh toán cho các nhà thầu của dự án tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên.

Ngoài ra, giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP định kỳ hàng tuần báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án, cập nhật thông tin tình hình cho Sở Kế hoạch và Đầu tư TP để báo cáo UBND TP chỉ đạo giải quyết kịp thời, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến công tác đấu thầu, giải phóng mặt bằng và giải ngân các hiệp định vay.

Đình Lý

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo