Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn Quận 1

Ý kiến phát biểu tại hội nghị chuyên đề

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 9/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức hội nghị chuyên đề giải pháp nâng cao chất lượng giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn Quận 1 theo Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2022, Mặt trận phường và Ban Thanh tra nhân dân tham gia giám sát 280 vụ về trật tự xây dựng; Tổ giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng ở địa bàn dân cư tham gia giám sát 380 vụ. Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 hướng dẫn cấp phường thành lập 2 Ban giám sát đầu tư cộng đồng đối với các dự án, các công trình tại các phường: Bến Nghé, Bến Thành.

Các Ban giám sát đầu tư cộng đồng và Ban Công tác Mặt trận khu phố cùng UBND phường phối hợp giám sát và kịp thời góp ý, chấn chỉnh những việc làm chưa tốt của đơn vị thi công như: che chắn phải đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tiếng ồn, bụi, vật dụng và vật tư cản trở sự đi lại của nhân dân… đến nay, chưa phát hiện sai phạm lớn.

Tại hội nghị, Mặt trận quận và phường trao đổi kinh nghiệm nâng cao vai trò giám sát của nhân dân thông qua Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Công tác Mặt trận khu phố, Tổ giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng ở địa bàn dân cư, đề phòng vi phạm về xây dựng với các nội dung: chủ động xây dựng kế hoạch giám sát, tập huấn nghiệp vụ giám sát, xây dựng cẩm nang giám sát có thể cập nhật kịp thời các quy định…

Hội nghị cũng trao đổi công tác phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận, các ban ngành đoàn thể, cán bộ địa chính phường, khu phố, tổ dân phố trong giám sát công trình xây dựng hàng ngày; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng quy định về xây dựng; thông tin nhóm Zalo đến khu phố về công trình xây dựng trên địa bàn để tham gia giám sát; hàng tháng, lãnh đạo UBND phường thông tin về các công trình xây dựng và ý kiến phản ánh của người dân liên quan Chỉ thị số 23-CT/TU…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 Dương Thị Hồng Gấm đề nghị chỉ đạo xuyên suốt đến đoàn thể 10 phường đảm bảo công tác phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức chính trị - xã hội phường, nhằm thực hiện tốt giám sát các công trình xây dựng. Trong công tác giám sát, Mặt trận các phường lập sổ theo dõi nội dung kiến nghị của người dân và lưu ý thời gian giải quyết, phản hồi để phát huy trách nhiệm với dân.

Hải Yến


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo