Thứ Ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020

Đơn vị không đạt tỷ lệ đấu thầu qua mạng, thủ trưởng đơn vị không được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về đôn đốc tình hình triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện đơn vị từ nay đến hết ngày 31/1/2020, tiếp tục tăng cường áp dụng đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh (gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng); đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu.

Đồng thời, kể từ ngày 1/2/2020 trở đi, phải tuân thủ lộ trình đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Bên cạnh đó, các đơn vị khi phê duyệt hoặc trình UBND TP phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải quy định áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu trong hạn mức hoặc đủ điều kiện áp dụng. Trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù phải báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở quản lý chuyên ngành cho ý kiến trước khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND TP số liệu đấu thầu qua mạng hàng quý trên địa bàn TP. Đối với các đơn vị không đạt tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo quy định, Thủ trưởng đơn vị không được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo