Thứ Sáu, ngày 7 tháng 5 năm 2021

Đổi tên Bưu điện Trung tâm Thủ Đức thành Bưu điện Thành phố Thủ Đức

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 1/4, Bưu điện TPHCM công bố quyết định số 427/QĐ – BĐVN ngày 30/3 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc tổ chức lại và đổi tên Bưu điện Trung tâm Thủ Đức thành Bưu điện thành phố Thủ Đức trực thuộc Bưu điện TPHCM.

Sau khi tổ chức lại, Bưu điện thành phố Thủ Đức có nhiệm vụ triển khai các hoạt động phục vụ và kinh doanh trên địa bàn thành phố Thủ Đức, bao gồm Quận 9, Thủ Đức cũ và Quận 2 cũ. Cơ cấu tổ chức của đơn vị có Ban Giám đốc, 2 phòng chức năng (Phòng Kinh doanh và Phòng Tài chính kế toán) và các đơn vị sản xuất (1 Bưu cục khách hàng lớn, 18 Bưu cục vãng lai và 4 Bưu điện – văn hóa xã).

Theo Giám đốc Bưu điện TPHCM Nguyễn Thị Thu Vân, quy mô của Bưu điện Thành phố Thủ Đức được tổ chức lại phù hợp với địa bàn được giao, tương xứng giữa quy mô thị trường, doanh thu với năng lực nguồn lực, năng suất lao động, năng lực quản lý điều hành. Đơn vị sẽ được phân bố đủ nguồn lực phủ kín địa bàn, tạo sự đột phá tăng trưởng về thị phần, doanh thu, đồng thời phối hợp tốt với chính quyền, cơ quan chức năng các cấp tại địa phương để triển khai các dịch vụ công.

Phan Thông


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo