Chủ Nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2022

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đối ngoại Nhân dân

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan trao Cờ thi đua cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 20/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân thực hiện trong năm 2021 và Chương trình công tác năm 2022. Đến dự có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan.

Năm 2021, tại TPHCM hoạt động đối ngoại được triển khai hiệu quả trên tất cả các mặt. Công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, công tác ngoại giao nhân dân luôn được chú trọng. Ngoài ra, hoạt  động đối ngoại của các đoàn thể, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân TP đã được triển khai rất tích cực, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, củng cố môi trường hòa bình, ổn định; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tranh thủ các nguồn lực nước ngoài và hợp tác quốc tế để góp phần phát triển kinh tế - xã hội; tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường công tác thông tin đối ngoại.

Tính từ ngày 1/1/2021 đến ngày 1/12/2021, UBND TP đã phê duyệt cho các đối tác Việt Nam thuộc sự quản lý của TP tiếp nhận 70 khoản viện trợ phi dự án với trị giá cam kết gần 26 triệu USD, tương đương 594,5 tỷ đồng và 15 khoản viện trợ dưới hình thức dự án với gần 12 triệu USD, tương đương là dự án khoảng 275,7 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan ghi nhận và đánh giá cao Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM đã thực hiện tốt cuộc vận động chung tay góp sức cùng nhân dân TP và nhân dân cả nước phòng chống dịch Covid-19 trong năm 2021. Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan yêu cầu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo và phân công của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.

Đồng thời, tăng cường nâng cao nắm bắt, dự báo tình hình đối ngoại Nhân dân trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt làm tốt công tác chính trị, tư tưởng bảo đảm đoàn kết nội bộ; thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm, kỷ cương trong hoạt động công vụ và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tập trung triển khai chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan trao quà Tết của UBND TP cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan trao quà Tết của UBND TP cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2022 "Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp"; phát huy trí tuệ tập thể, các tổ chức thành viên tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo TP và phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ các sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội TP trong đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đối ngoại Nhân dân, góp phần huy động nguồn lực phát triển kinh tế, văn hóa đảm bảo an sinh xã hội của TP trong giai đoạn bình thường mới.

Ngoài ra, phát huy hơn nữa vai trò, vị trí, chức năng của các tổ chức thành viên chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, sở, ngành TP, với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để tham mưu cho lãnh đạo TP thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân trên địa bàn TP, góp phần đưa vị thế TPHCM vươn tầm khu vựcvà quốc tế.

Dịp này, UBND TPHCM tặng quà Tết cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Cờ thi đua dẫn đầu cụm cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác năm 2021.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo