Thứ Năm, ngày 2 tháng 12 năm 2021

Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê tặng hoa chúc mừng Đại hội

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 26/8, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê đã đến dự.

Công tác xã hội hóa giáo dục, đào tạo đạt hiệu quả tích cực

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở GD-ĐT TPHCM đã hoàn thành những thành tựu quan trọng và đạt các chỉ tiêu đề ra. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước có chuyển biến rõ rệt. Các trường học công lập đều có chi bộ độc lập, công tác phát triển đảng viên toàn ngành vượt chỉ tiêu để ra. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trong nhiệm kỳ, ngân sách đầu tư cho giáo dục tăng, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp được ưu tiên phát triển mở rộng, khang trang, từng bước hiện đại. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ở tất cả các ngành học, bậc học được chuẩn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị; tích cực nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy. Công tác xã hội hóa giáo dục, đào tạo đạt hiệu quả tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời của nhân dân. Việc phát huy vai trò, phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục thế hệ trẻ được nâng cao. Quy mô và chất lượng giáo dục chuyển biến tích chất lượng và hiệu suất đào tạo được nâng lên; an ninh chính trị toàn ngành ổn định, là tiền đề để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo TP.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội

Hàng năm, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở và phổ cập giáo dục trung học. Nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh và đảm bảo học sinh phổ thông có thể ứng dụng tin học trong học tập, trong nghiên cứu khoa học. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên được chỉ đạo tập trung, xuyên suốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Ngành. Các hoạt động dành cho học sinh, sinh viên TP được đầu tư nên khá phong phú, sáng tạo, hấp dẫn. Qua đó, góp phần rất lớn trong việc ổn định về tư tưởng, chính trị trong học sinh, sinh viên.

Các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc Sở GD-ĐT công bố chuẩn đầu ra và thực hiện đúng cam kết chuẩn đầu ra, hoàn thành báo cáo tự đánh giá và thực hiện thủ tục xin đánh giá ngoài. Tổng số 32 ngành, nghề được phê duyệt, có 13 ngành nghể trọng điểm theo cấp độ quốc tế, 8 ngành, nghề trọng điểm theo cấp độ khu vực ASEAN và 11 ngành nghề trọng điểm theo cấp độ quốc gia. Tuy nhiên, do tăng dân số cơ học ngày càng cao, sĩ số học sinh học trong lớp vượt chuẩn quy định cũng như tổ chức học 2 buổi/ngày còn thấp phần nào ảnh hưởng đến xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Bên cạnh đó, trình độ giáo viên trên chuẩn và trung cấp lý luận chính trị cũng chưa đạt được chỉ tiêu đề ra.

Tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục ở tất cả các cấp học

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, công chức, viên chức của ngành GD-ĐT TP đã phấn đấu đạt được trong thời gian qua. Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả, chất lượng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Luật Giáo dục 2019 và các Đề án, mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI.

Cạnh đó, ngành GD-ĐT TP cần tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục ở tất cả các cấp học thông qua việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và dạy học ở các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp. Tiên phong trong quá trình đổi mới, triển khai thực hiện Đề án khuyến khích đại học chia sẻ giai đoạn 2020 - 2035; Đề án giáo dục thông minh và học tập suốt đời trong giai đoạn 2020 - 2030. Tập trung phát triển mô hình Trường học tiên tiến, hiện đại theo xu thế hội nhập; xây dựng và phát huy hiệu quả tích cực của Trung tâm điều hành giáo dục thông minh. Tập trung các giải pháp đột phá trong công tác cải cách hành chính, đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ nhằm nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công giáo dục. Phát triển đội ngũ nhà giáo đủ chuẩn chất, đáp ứng cao nhất nhu cầu của sự nghiệp GD-ĐT trong tình hình mới, trong đó chú trọng phát triển cán bộ quản lý từ cấp TP đến cơ sở có đủ năng lực, trình độ, kỹ năng quản trị, phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh thích ứng trước những thách thức và đòi hỏi, sự quan tâm của xã hội.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Sở GD-ĐT TPHCM lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Sở GD-ĐT TPHCM lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025

"Ngành GD-ĐT TP phải xứng đáng với niềm tin của nhân dân, tạo môi trường học tập để học sinh thích học, thích đi học, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm công dân của học sinh đối với cộng đồng, xã hội, gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục truyền thống văn hóa, giáo dục thể chất; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống. Thành tích của học sinh TP phải toàn diện, hài hòa giữa đức - trí - thể - mỹ và giữa tất cả các cấp học, bậc học." - đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê cũng lưu ý trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Sở GD-ĐT cần thực hiện tốt yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 18 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Sở GD-ĐT trong nhiệm kỳ mới.

Hương Thảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo