Thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2020

Đổi mới hơn nữa công tác tuyên giáo

Đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tham gia hành trình về nguồn năm 2019 nghe giới thiệu về cuộc đời của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, nữ chiến sĩ cộng sản kiên cường, nguyên Ủy viên Xứ ủy Nam kỳ, Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. (Ảnh: Thanh Xuân)

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 1/8 năm nay, ngành Tuyên giáo kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống (1/8/1930 – 1/8/2020). Với tất cả niềm tự hào, kỳ vọng, công tác tuyên giáo sẽ đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của mình trong tình hình mới.

Hình thành và phát triển gắn liền với hoạt động lãnh đạo của Đảng, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, công tác tuyên giáo của Đảng đã trải qua quá trình đấu tranh cách mạng đầy khó khăn, phức tạp trên trận địa tư tưởng văn hóa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng bộ TPHCM là một trong những Đảng bộ ra đời sớm nhất, qua chín thập kỷ, đã có tới 45 năm chủ yếu hoạt động trong điều kiện bí mật ngay tại trung tâm đầu não, sào huyệt của kẻ thù, có lúc bị khủng bố trắng nhưng nhờ đường lối đúng và biết dựa vào dân nên đã tồn tại và phát triển. Công tác tuyên giáo ở nội thành được triển khai bằng những phương pháp, hình thức phong phú, linh hoạt và táo bạo, biết khéo léo sử dụng báo chí và các loại hình văn hóa văn nghệ công khai để tổ chức phong trào, tạo thế áp đảo đối với kẻ địch.

Các lực lượng, binh chủng làm công tác tuyên giáo được tổ chức phù hợp, có công khai, có bí mật, có cả bộ phận vũ trang tuyên truyền, có đội ngũ cán bộ làm công tác vận động nhuần nhuyễn, sâu sát các đối tượng, các giới, các tầng lớp đồng bào. Từ việc thu hút quần chúng đấu tranh với khẩu hiệu đòi dân sinh, dân chủ đến các yêu cầu chính trị nhằm mục tiêu cuối cùng là giành chính quyền về tay nhân dân.

Đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tham gia hành trình về nguồn năm 2019. (Ảnh: Thanh Xuân) Đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tham gia hành trình về nguồn năm 2019. (Ảnh: Thanh Xuân)

45 năm từ sau ngày giải phóng là chặng đường đánh dấu sự trưởng thành và đóng góp tích cực của Đảng bộ và nhân dân thành phố vào việc hình thành, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vượt qua khó khăn chồng chất trong 10 năm đầu sau giải phóng, thành phố đã giữ vững thành quả cách mạng, khôi phục và phát triển kinh tế trong điều kiện bị bao vây cấm vận và chiến tranh biên giới ở hai đầu đất nước. 35 năm tiếp theo, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã tích cực thực hiện đường lối đổi mới và đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực.

Công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng niềm tin, ý chí kiên định khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, luôn tìm cách phát huy nguồn lực con người, truyền thống kiên cường, năng động, sáng tạo, lòng nhân ái bao dung, khắc họa đậm nét dấu ấn canh tân, cách mạng của con người Sài Gòn – TPHCM.

Thành phố đã phấn đấu giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế và trung tâm nhiều mặt của cả nước. Tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức cao, đóng góp cho cả nước ngày càng lớn (chiếm 24% GDP và trên 27% tổng thu ngân sách quốc gia). Đây là nơi khởi xướng nhiều phong trào xóa đòi giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nơi đi đầu trong cải cách hành chính, mạnh dạn áp dụng hệ thống quản lý quốc tế ISO…Trong việc phòng chống đại dịch Covid-19, Đảng bộ, Chính quyền và người dân đã đồng lòng, chung sức vượt qua đại dịch, làm lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc.

Các thành viên trong đoàn đại biểu TPHCM nghe giới thiệu về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê ngoại làng Hoàng Trù. (Ảnh: Thanh Xuân) Các thành viên trong đoàn đại biểu TPHCM nghe giới thiệu về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê ngoại làng Hoàng Trù. (Ảnh: Thanh Xuân)

Thành tựu đạt được gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, sự gắn bó máu thịt và phát huy tiềm năng, sức mạnh to lớn của nhân dân… Trong quá trình phát triển, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức luôn được coi trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm qua đã có những chuyển biến nhất định. Công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đang tạo ra xu thế tích cực, vun đắp thêm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo chung và đối với công tác tuyên giáo, nhiều đồng chí lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ đã rất quan tâm tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và trực tiếp làm công tác tư tưởng, truyền đạt chủ trương, đưa ra quyết sách hợp lòng dân, biết nắm lấy công cụ báo chí và các loại hình văn học nghệ thuật để khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tiến công, phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, biết lắng nghe và tháo gỡ khó khăn... Sức mạnh, hiệu quả của công tác tuyên giáo có vai trò của người đứng đầu cấp ủy - tư lệnh của công tác tuyên giáo, và hành động nêu gương của những nhà lãnh đạo, của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhiều bài học của công tác tuyên giáo vẫn luôn có giá trị thực tiễn như chủ động cung cấp thông tin, nắm bắt được tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân, không ngừng nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, xây dựng lòng tin... Muốn thuyết phục và xây dựng lòng tin, bản thân người làm tuyên giáo phải nói những điều mình tin và phải thể hiện việc nói đi đôi với làm. Để nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên giáo cần sâu sát với thực tiễn, gần dân, luôn lắng nghe và đổi mới, kiên định và sáng tạo, tránh chủ quan, giáo điều.

Công tác tuyên giáo ngày nay thuận lợi hơn, phương tiện nhiều hơn, thông tin nhanh và đa dạng nhiều chiều hơn, điều kiện nghiên cứu, học tập tốt hơn, việc đi lại, nắm bắt tình hình cơ sở cũng dễ dàng hơn… nhưng cũng nhiều thách thức và rủi ro hơn. Thông tin nhiều nhưng có khi không chính xác hay chỉ dừng lại ở tầm phản ánh, miêu tả mà cần có thêm những thông tin kiến giải để tìm ra bản chất vấn đề. Nếu không đủ thông tin cần thiết, nếu thiếu tầm, thiếu tâm, hở chút là phê phán, quy chụp, áp đặt… không đủ sức chịu đựng để lắng nghe, nhất là những lời phê bình chân thành, thẳng thắn, xây dựng thì khó có thể tiếp cận sự thật, cũng như tìm giải pháp xử lý tốt những vấn đề đang đặt ra.

Công tác tuyên giáo thời nào cũng khó, ngày nay có thể khó hơn, nhất là trong tình tình có một bộ phận suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm ảnh hưởng lòng tin nơi dân và các thế lực thù địch tập trung chống phá bằng các âm mưu, thủ đoạn thâm độc, trong đó có sử dụng internet, không gian mạng…

Đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM viếng mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong. (Ảnh: Thanh Xuân) Đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM viếng mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong. (Ảnh: Thanh Xuân)

Thực tiễn đang đòi hỏi công tác tuyên giáo đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung, hình thức, tổ chức lực lượng và phương thức chỉ đạo. Việc lắng nghe, đối thoại cần được tăng cường thường xuyên như cách tổ chức đối thoại văn hóa vừa rồi. Trong thực tế hoạt động còn nặng lễ lạt,..., còn nặng một chiều việc triển khai từ trên xuống. Chưa quan tâm đúng mức việc nắm diễn biến tình hình tư tưởng các đối tượng, tổ chức các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại có chiều sâu, có lắng nghe, có phản hồi. Nếu không lắng nghe, hoặc chỉ muốn nghe nói theo thì đến lúc nào đó sẽ dẫn đến sự bàng quan, thờ ơ, không còn ai muốn nói.

Thành phố có thế mạnh về báo chí, văn hóa văn nghệ và lực lượng làm công tác tuyên giáo khá hùng hậu. Trong giai đoạn mới, báo chí và các phương tiện truyền thông cần coi trọng việc cổ vũ những điển hình người tốt việc tốt, những tấm gương vượt khó trong học tập, lao động, chiến đấu, trong sáng tạo, khởi nghiệp... Theo báo cáo, tin tốt được đăng lên báo chí hiện đã nhiều hơn nhưng cần được cải thiện hơn nữa (hiện nay, tin tốt là 17%, tin xấu là 15%). Cùng với việc phát huy hơn nữa các loại hình văn học nghệ thuật, khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tác những tác phẩm có giá trị tư tưởng, thẫm mỹ, góp phần xây dựng con người, xây dựng môi trường văn hóa...

Cần quan tâm đúng mức công tác tuyên truyền miệng, xây dựng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, làm thế nào thông qua các lực lượng làm công tác tuyên giáo và thông qua hệ thống của Đảng, của Mặt trận – đoàn thể… nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời có sự phản ánh, xử lý một cách nhanh nhạy. Với những thông tin sai trái, không đúng sự thật, nhất là trên mạng thì cần phản bác sắc sảo, kịp thời.

Tự đòi hỏi cao hơn và chủ động hơn, làm thế nào để thuyết phục hơn và hiệu quả hơn, nhất là lắng nghe nhiều hơn, phải chăng đó là những vấn đề mà những người làm công tác tuyên giáo đang quan tâm trăn trở và tìm giải pháp để vươn lên, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác tuyên giáo của Đảng.

Phạm Phương Thảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo