Thứ Bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2022

Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM phát động đợt thi đua thực hiện chủ đề năm 2022

Tập thể và cá nhân nhận Bằng khen Thành đoàn TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.

Năm 2021, Đoàn Khối tiếp tục triển khai phong trào “3 trách nhiệm”, đặc biệt đẩy mạnh các hoạt động chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chăm lo cho các đối tượng là thanh niên công nhân Thành phố, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nổi bật là mô hình “Chung sức cùng người bạn quận, huyện” và chương trình “Máy tính trao tay – Nắm ngay kiến thức” đã trao tặng 321 thiết bị học tập trực tuyến đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, có người thân mất do dịch bệnh Covid-19...

Trong năm, Đoàn Khối đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng, như: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, ít nhất 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; 100% đoàn viên đăng ký và chủ động thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chương trình rèn luyện đoàn viên; 100% cơ sở Đoàn triển khai thực hiện hiệu quả phong trào theo khu vực đối tượng, tuyên dương 413 gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu; 100% cơ sở Đoàn có công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị; 100% cơ sở Đoàn trực thuộc có giải pháp khuyến khích, phát huy ý tưởng, sáng kiến trong đoàn viên, thanh niên đơn vị; phát triển mới 323 đoàn viên; giới thiệu 820 đoàn viên ưu tú cho Đảng và có 127 đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng…

Năm 2022, Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM đã xác định một số chỉ tiêu hoạt động là: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và 80% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chủ trương của Đảng; 100% đoàn viên đăng ký và chủ động thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình rèn luyện đoàn viên; 100% cơ sở Đoàn triển khai hiệu quả phong trào theo khu vực đối tượng, phấn đấu có ít nhất 200 gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu được tuyên dương từ cấp Khối trở lên; 100% cơ sở Đoàn có công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị; 100% chi đoàn tổ chức hoặc tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện trong năm; 100% đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện, 1 khóa học kỹ năng thực hành xã hội hoặc kỹ năng nghề nghiệp và tự luyện tập 1 môn thể thao; 100% đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc vận động “Mỗi đoàn viên 1 ý tưởng sáng tạo”; Phát triển 200 đoàn viên mới; Có ít nhất 200 cán bộ Đoàn cấp cơ sở được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, lý luận chính trị; Giới thiệu 700 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, có ít nhất 160 đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng.

Đặc biệt, Đoàn Khối cũng phát động đợt thi đua “Tham mưu tốt, lao động giỏi vì Thành phố thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp” chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp.

Tại hội nghị, 7 tập thể và 16 cá nhân xuất sắc nhận Bằng khen Trung ương Đoàn trong năm 2021; 13 tập thể và 5 cá nhân đã xuất sắc nhận Bằng khen Thành đoàn TPHCM trong năm 2021 và Cấp Khối đã tặng cờ thi đua cho 10 đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm hoạt động và tuyên dương 39 tập thể hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối năm 2021.

M.Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo