Thứ Ba, ngày 4 tháng 8 năm 2020

Điều chuyển 11 bến thủy nội địa phục vụ du lịch

Bến thủy nội địa Phú Xuân, huyện Nhà Bè. (Ảnh: SGGP)

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định điều chuyển 11 bến thủy nội địa phục vụ du lịch từ Cảng vụ Đường thủy nội địa sang Trung tâm Quản lý đường thủy.

Theo đó, 11 bến thủy nội địa điều chuyển gồm: Bến Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ, Bến khu dân cư Bình Hòa, Bến Chùa Hội Sơn, Bến trạm Chùa Long Hoa, Bến đường Bình Đông, Bến trạm văn phòng phân khu 1, Bến trạm văn phòng phân khu 2, Bến khu di tích Giồng Chùa, Bến Tắc Xuất - Cần Thạnh, Bến đò Phú Xuân - Phước Khánh, Bến Lò Gốm.

Lý do điều chuyển cho Trung tâm Quản lý đường thủy để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

UBND TP yêu cầu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký quyết định, Cảng vụ Đường thủy nội địa TP và Trung tâm Quản lý đường thủy có trách nhiệm tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài sản. Đồng thời, giao Trung tâm Quản lý đường thủy căn cứ Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, các quy định có liên quan và chức năng, nhiệm vụ được giao, lập Đề án khai thác, báo cáo Sở Giao thông vận tải để lấy ý kiến của các đơn vị chức năng và hoàn chỉnh đề án trình UBND TP đối với 11 bến thủy nội địa nêu trên.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo