Thứ Ba, ngày 25 tháng 1 năm 2022

Điều chỉnh linh hoạt các giải pháp hướng đến mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 2/12, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã bế mạc sau 1,5 ngày làm việc. Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 từ 6% - 6,5%

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, Hội nghị thống nhất đánh giá năm 2021 là năm rất đặc biệt, chưa từng có tiền lệ, khi phải ứng phó với đại dịch Covid-19. Toàn hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân đã chung sức  đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch, từng bước vượt qua thử thách và đến nay đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, bước vào giai đoạn bình thường mới. Từ thực tiễn ứng phó với dịch, Hội nghị đã thống nhất rút ra một số bài học rất quan trọng. “Những bài học kinh nghiệm bước đầu này vô cùng quan trọng, sẽ được tiếp thu, vận dụng, cụ thể hóa trong chiến lược y tế và kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch Covid-19 của TP thời gian tới. Trước mắt, bổ sung vào chiến lược y tế, chiến lược an sinh xã hội, truyền thông, khoa học công nghệ” – đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, Hội nghị đã xem xét, thảo luận và cơ bản đồng tình chủ đề của TP năm 2022 là: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Đồng thời, thống nhất về mục tiêu tổng quát và 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu cùng với 7 nhóm giải pháp và 21 nhiệm vụ cụ thể được Ban Cán sự Đảng trình Hội nghị.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, toàn bộ hệ thống chính trị sẽ tập trung nỗ lực cao nhất, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 từ 6% - 6,5%. “Đây là mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu cao nhưng có cơ sở và niềm tin. Cơ sở và niềm tin trước hết sự đồng tâm hiệp lực rất mạnh, sự khát khao hồi phục và phát triển rất lớn, ý chí vươn lên, tinh thần sáng tạo của đồng bào TP, giới khoa học công nghệ, doanh nhân đã được thử thách, tăng cường qua đại dịch. Chúng ta có niềm tin khi mối quan hệ chia sẻ từ bộ ngành, các địa phương được tăng cường; mối quan hệ từ bên trong TP, cấp trên, cấp dưới, các quận huyện, ban ngành đã tăng cường trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, gắn kết qua công tác phòng chống dịch” – đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, trong các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra cho năm 2022, nhiều ý kiến đề nghị tập trung ưu tiên trước hết cho công tác phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19; kiên trì, chủ động, nhất quán với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả”. Cùng với đó là từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội vững chắc, an toàn, trọng tâm, trọng điểm theo chiến lược, kế hoạch và 7 nội dung đã thảo luận thông qua. Trước mắt, chú trọng triển khai Đề án phát triển TPHCM thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. Cần nhận thức đây là cơ hội lớn mà TPHCM phải tận dụng một cách hiệu quả nhất. Đồng thời, tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội để đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm, ưu tiên triển khai các dự án trọng điểm, có tính cấp bách về y tế, giáo dục, nhà ở, kết nối giao thông và chuỗi cung ứng giữa TPHCM với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. TP cũng quan tâm công tác giáo dục và đào tạo, giữ vững chất lượng dạy và học; trước mắt cần thí điểm dạy học tập trung trong điều kiện “bình thường mới” đối với lớp 1, 9 và 12. Tăng cường củng cố hệ thống an sinh, bảo trợ xã hội, chăm lo các đối tượng đặc biệt, nhất là các cháu mồ côi cha mẹ, người già neo đơn, không nơi nương tựa, người nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Bên cạnh đó, chuẩn bị các phương án kiểm soát an toàn trước, trong và sau Tết dương lịch, Tết cổ truyền dân tộc.

Không thay đổi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra

Đề cập Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ, Hội nghị đã thảo luận, cơ bản thống nhất các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, với tinh thần: không thay đổi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đã đề ra, trên cơ sở điều chỉnh một số nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên phù hợp với yêu cầu tình hình mới.

Đồng chí nêu rõ, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực để cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung phát triển kinh tế số, chú trọng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải thiện năng suất lao động. Sớm hoàn thành phê duyệt và tổ chức triển khai các đề án, chương trình đột phá, trọng điểm của TP đã bị chậm lại do đại dịch. Tăng cường năng lực quản trị, quản lý đô thị hiện đại, chủ động đề xuất Trung ương hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, khơi thông các nguồn lực phát triển. “Điều chỉnh linh hoạt các giải pháp hướng đến mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, trong đó ưu tiên thúc đẩy các nhóm ngành công nghiệp chủ lực, hoạt động xuất khẩu, xây dựng, thương mại, du lịch thông minh. Quán triệt nghiêm túc quan điểm phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế; xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”; phát huy giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục của gia đình, của cộng đồng và xã hội; nêu cao tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, nghĩa tình, trọng công lý và đạo lý xã hội như đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo” – đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, Hội nghị đã thống nhất với tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND TP về quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc và các nội dung quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND TP tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu về quan điểm lập quy hoạch, lưu ý đánh giá đầy đủ vị trí địa kinh tế - chính trị của TPHCM; bối cảnh và các tác động từ bên ngoài đến sự phát triển của TP; các cơ hội liên kết giữa TP với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng Tây Nguyên, với các trung tâm kinh tế biển và với cả nước. “Cần phải chủ động phối hợp, cập nhật thông tin bảo đảm tính thống nhất, liên kết, đồng bộ giữa các cấp quy hoạch và các ngành, lĩnh vực trong vùng, liên vùng, bảo đảm tính liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia...” - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên lưu ý.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị là xem xét, cho ý kiến về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, Hội nghị thống nhất đánh giá từ sau Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đến nay, hệ thống chính trị đã có chuyển biến rất rõ, trước hết là vai trò trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân vô điều kiện; tinh thần đoàn kết, thống nhất, chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã duy trì nền nếp công tác, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; từng bước lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, triển khai công tác cán bộ theo phương án Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI; chỉ đạo giải quyết kịp thời nhiều vấn đề tồn đọng.

Đồng chí cho biết, qua thử thách chưa từng có trong ứng phó với đại dịch, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trên các lĩnh vực đã tỏ rõ tinh thần trách nhiệm; nhiều đồng chí không ngại khó khăn, gian khổ, chấp nhận hy sinh; tình nguyện ra tuyến đầu lúc “dầu sôi lửa bỏng”, suốt hàng tháng trời “chiến đấu” trong điều kiện hết sức khắc nghiệt của dịch bệnh và kiên cường, bền bỉ vượt qua. Từ trong gian khó đã phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vượt qua thử thách đã được phát huy. Hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ ở cơ sở luôn bám sát cơ sở, bám sát dân, tuyên truyền, vận động, giải thích cho dân thực hiện giãn cách xã hội, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”; thực hiện công tác an sinh cho từng hộ, đến từng người thật sự khó khăn.

Tuy vậy, chúng ta nhìn nhận thẳng thắn rằng, tổ chức bộ máy của TP còn bộc lộ nhiều bất cập, giữa dân số với bộ máy quản lý, nhất là về y tế cơ sở. Đội ngũ cán bộ, có cả cán bộ cốt cán từng cấp vẫn còn có lúc, có người, có việc thiếu trách nhiệm, tâm huyết, thiếu bản lĩnh; một số có biểu hiện tiêu cực, né tránh, ngại khó, ngại khổ.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Hội nghị đã thảo luận và cơ bản thống nhất chủ đề về công tác xây dựng Đảng năm 2022 là: “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”. Hội nghị cũng đã thống nhất với 8 nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp chủ yếu. Trong đó đặc biệt lưu ý đến việc tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các quy định, kết luận, chỉ đạo của Trung ương và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021. Cùng với đó là tăng cường công tác xây dựng Đảng về đạo đức, đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Củng cố hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể từ TP đến cơ sở tinh, gọn; chủ động đề xuất những biện pháp thiết thực tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI về công tác dân vận và “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nêu rõ, việc tổ chức lại công tác đánh giá cán bộ, thực hiện nghiêm các quy trình công tác cán bộ. Nâng cao chất lượng tham mưu và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Tập trung kiện toàn, củng cố hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; củng cố và vận hành linh hoạt mô hình tổ chức của hệ thống chính trị dưới phường, xã, thị trấn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo