Thứ Ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020

Điều chỉnh giao thông các nhánh cầu Chữ Y

TPHCM điều chỉnh giao thông các nhánh cầu Chữ Y. (Nguồn: Báo Pháp luật TPHCM)

(Thanhuytphcm.vn) - Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết: Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tổ chức thử tải cầu công trình nâng cấp, mở rộng cầu Chữ Y, Quận 5 và Quận 8, từ 22 giờ ngày 9/8 đến 4 giờ ngày 10/8, cấm các phương tiện lưu thông qua nhánh A - Nguyễn Biểu, đoạn từ đường Nguyễn Biểu đến đảo trung tâm.

Theo đó, lộ trình lưu thông thay thế 1: Nguyễn Biểu - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tri Phương - cầu Nguyễn Tri Phương - Phạm Hùng - cầu Chánh Hưng - Hưng Phú.

Lộ trình 2: Nguyễn Biểu - Trần Hưng Đạo - cầu Nguyễn Văn Cừ - Dương Bá Trạc - quay đầu xe tại khoảng mở dải phân cách trước UBND Phường 1, Quận 8 - đường dân sinh cầu Nguyễn Văn Cừ - Phạm Thế Hiển - Dạ Nam - Nguyễn Thị Tần - Hưng Phú.

Lộ trình 3: Hưng Phú - Phạm Hùng - cầu Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Tri Phương - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Biểu.

Lộ trình 4: Hưng Phú - Nguyễn Thị Tần - Dạ Nam - Phạm Thế Hiển - đường dân sinh cầu Nguyễn Văn Cừ - Dương Bá Trạc - cầu Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Biểu.

Từ 22 giờ ngày 10/8 đến 4 giờ ngày 11/8, cấm các phương tiện lưu thông qua nhánh C - Hưng Phú, đoạn từ đường Hưng Phú đến đảo trung tâm.

Theo đó, lộ trình lưu thông thay thế 1: Hưng Phú - cầu Chánh Hưng - Phạm Hùng - cầu Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Tri Phương - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Biểu.

Lộ trình 2: Hưng Phú - cầu Chánh Hưng - Phạm Hùng - Tạ Quang Bửu - Nguyễn Thị Tần - cầu Chữ Y (nhánh Nguyễn Thị Tần - Nguyễn Biểu) và ngược lại.

Lộ trình 3: Nguyễn Biểu - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tri Phương - Trần Phú - Trần Hưng Đạo - cầu Nguyễn Tri Phương - Phạm Hùng - Hưng Phú.

Từ 22 giờ ngày 11/8 đến 4 giờ ngày 12/8, cấm các phương tiện lưu thông qua nhánh B - Nguyễn Thị Tần, đoạn từ đường Nguyễn Thị Tần đến đảo trung tâm.

Lộ trình lưu thông thay thế 1: Nguyễn Thị Tần - Dạ Nam - Phạm Thế Hiển - đường dân sinh cầu Nguyễn Văn Cừ - Dương Bá Trạc - cầu Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Biểu.

Lộ trình 2: Nguyễn Thị Tần - Tạ Quang Bửu - Phạm Hùng - cầu Chánh Hưng - Hưng Phú - cầu Chữ Y - Nguyễn Biểu và ngược lại.

Lộ trình 3: Nguyễn Biểu - Trần Hưng Đạo - cầu Nguyễn Văn Cừ - Dương Bá Trạc - quay đầu xe tại khoảng mở dải phân cách trước UBND Phường 1, Quận 8 - đường dân sinh cầu Nguyễn Văn Cừ - Phạm Thế Hiển - Dạ Nam - Nguyễn Thị Tần.

Từ 22 giờ ngày 12/8 đến 4 giờ ngày 13/8, cấm các phương tiện lưu thông qua đảo trung tâm (tất cả các nhánh cầu Chữ Y đều tạm thời cấm các phương tiện lưu thông). Lộ trình lưu thông thay thế 1: Nguyễn Thị Tần - Tạ Quang Bửu - Phạm Hùng - cầu Chánh Hưng - Hưng Phú và ngược lại.

Lộ trình 2: Nguyễn Thị Tần - Dạ Nam - Phạm Thế Hiển - đường dân sinh cầu Nguyễn Văn Cừ - Dương Bá Trạc - cầu Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tri Phương - cầu Nguyễn Tri Phương - Phạm Hùng - cầu Chánh Hưng - Hưng Phú.

Lộ trình 3: Hưng Phú - cầu Chánh Hưng - Phạm Hùng - cầu Nguyễn Tri Phương - Trần Hưng Đạo - cầu Nguyễn Văn Cừ - Dương Bá Trạc - quay đầu xe tại khoảng mở dải phân cách trước UBND Phường 1, Quận 8 - đường dân sinh Cầu Nguyễn Văn Cừ - Phạm Thế Hiển - Dạ Nam - Nguyễn Thị Tần.

Lộ trình 4: Nguyễn Biểu - Trần Hưng Đạo - cầu Nguyễn Văn Cừ - Dương Bá Trạc - quay đầu xe tại khoảng mở dải phân cách trước UBND Phường 1, Quận 8 - đường dân sinh cầu Nguyễn Văn Cừ - Phạm Thế Hiển - Dạ Nam - Nguyễn Thị Tần.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo