Thứ Ba, ngày 28 tháng 9 năm 2021

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia còn nhiều bất cập, chưa tháo gỡ được vướng mắc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 15/9, tiếp tục chương trình làm việc tại Phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, nhằm cung cấp thông tin thống kê chính xác, khách quan, kịp thời, phản ánh đúng, đầy đủ tình hình kinh tế - xã hội của đất nước phục vụ Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong việc hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô; đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê quốc gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế, việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê là cần thiết.

Cho ý kiến về dự án luật, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho thấy, hiện đang có 2 loại ý kiến về phạm vi sửa đổi. Loại ý kiến thứ nhất nhất trí với phạm vi sửa đổi như Tờ trình của Chính phủ vì đã được Quốc hội biểu quyết thông qua khi đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Loại ý kiến thứ hai cho rằng cần thiết sửa đổi một số điều hoặc toàn diện Luật Thống kê.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, Thường trực Ủy ban đã tổ chức hội thảo, làm việc với Ban soạn thảo và tại phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng đã đề nghị Ban soạn thảo báo cáo Chính phủ nghiên cứu, giải trình rõ hơn việc xác định phạm vi sửa đổi, bổ sung như trong Tờ trình về đáp ứng yêu cầu của công tác thống kê trong giai đoạn hiện nay cũng như giai đoạn tới; đặc biệt việc bảo đảm yêu cầu về tính độc lập, khoa học, khách quan, chính xác, minh bạch, công khai, kịp thời, thống nhất của thông tin thống kê; việc ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu lớn, thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực thống kê; việc khắc phục chênh lệch số liệu thống kê quốc gia so với thông tin thống kê của bộ, ngành, địa phương…

Trên cơ sở cân nhắc các ý kiến nêu trên, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã lấy ý kiến biểu quyết bằng Phiếu xin ý kiến, kết quả đa số tán thành với ý kiến thứ nhất - phạm vi sửa đổi như Tờ trình của Chính phủ.

Cho rằng cần sửa đổi Luật Thống kê, theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Luật hiện hành chưa có quy định rõ về chế độ kiểm toán nhà nước đối với thống kê nhà nước và kiểm toán đối với các dịch vụ thống kê ngoài nhà nước, chế độ giám sát của Quốc hội về số liệu thống kê quốc gia. Bên cạnh đó, hiện chưa có quy định cụ thể về dịch vụ, hoạt động thống kê, có sử dụng thông tin thống kê ngoài hệ thống thống kê nhà nước; chưa có cơ chế ủy thác và đặt hàng cho các tổ chức như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Hội Phụ nữ Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam… thực hiện thống kê.

Cơ quan thống kê Nhà nước chưa phát triển dịch vụ thống kê hoặc cung cấp thông tin thống kê; chưa làm rõ trách nhiệm của cơ quan thống kê Trung ương, Tổng cục Thống kê, các cục thống kê địa phương cũng như trách nhiệm phối hợp của cơ quan thống kê bộ, ngành liên quan đến việc cung cấp các thông tin thống kê trọng yếu, điều chỉnh các chỉ tiêu thống kê. Ngay trong phụ lục thống kê cũng chưa có chỉ tiêu phản ánh liên kết kinh tế vùng và liên kết kinh tế ngành. Trong điều kiện công nghệ thông tin và khoa học phát triển như vũ bão ngày nay, điều tra thống kê vẫn dùng kỹ thuật điều tra, chọn mẫu, phương sai, kỳ vọng… tạo ra những sai số khá lớn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần nghiên cứu bổ sung, rà soát lại các chỉ tiêu thống kê phản ánh xu hướng phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới liên quan đến môi trường; thảm họa môi trường; biến đổi khí hậu; dịch bệnh; các nhóm yếu thế trong xã hội; tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và ứng dụng khoa học công nghệ; đô thị hóa; phát triển khu vực tư nhân… Đồng thời, làm rõ một số nội dung liên quan đến phân loại các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu quốc gia; giải thích thêm cách tính một số chỉ tiêu còn khác so với thông lệ các tổ chức quốc tế như chỉ tiêu năng suất nhân tố tổng hợp, chỉ tiêu năng suất lao động xã hội, bổ sung nội dung cho chỉ tiêu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê của Chính phủ còn nhiều bất cập, chưa tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hiện nay như thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, nhiều nội dung chưa làm rõ như Chủ tịch Quốc hội đã nêu, dẫn đến chưa có cơ sở đánh giá. Trong khi đó, thời gian từ nay đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV cũng không còn nhiều. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo lại Chính phủ nội dung cuộc họp Thường vụ hôm nay; khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kinh tế để làm rõ các vấn đề trong báo cáo thẩm tra, ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào phiên họp tháng 10 tới.

Nếu công tác chuẩn bị tốt sẽ báo cáo ra Quốc hội trong một kỳ họp, còn chuẩn bị cần đảm bảo chất lượng sẽ báo cáo trong 2 kỳ họp và đề nghị điều chỉnh chương trình xây dựng pháp luật phù hợp. Nếu chưa thể hoàn thiện được dự án luật, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xin rút khỏi chương trình xây dựng luật pháp lệnh, nghiên cứu thêm để trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo