Thứ Hai, ngày 30 tháng 1 năm 2023

Đề xuất chính sách đãi ngộ cho nghệ nhân

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu về chế độ đãi ngộ dành cho nghệ nhân

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 9/12, tại TPHCM, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết việc thực hiện Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” (NNND), “Nghệ nhân ưu tú” (NNƯT) trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, khu vực phía Nam. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy chủ trì hội nghị.

Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, đây là căn cứ pháp lý quan trọng để xét, tôn vinh và có chính sách đãi ngộ với các cá nhân đang nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành, có đóng góp trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của đất nước.

Báo cáo việc thực hiện Nghị định 62, Vụ Thi đua khen thưởng (Bộ VHTTDL) cho biết, triển khai thực hiện Nghị định số 62, từ năm 2016 đến năm 2022, Bộ VHTTDL đã tổ chức được 3 đợt xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT;  kết quả có 1.881 nghệ nhân đã được phong tặng danh hiệu, bao gồm 131 NNƯT được phong tặng danh hiệu NNND và 1.750 nghệ nhân được phong tặng NNƯT (trong đó năm 2022 có 65 NNND và 563 NNƯT). Việc tôn vinh danh hiệu đã góp phần động viên các nghệ nhân tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm, gìn giữ và quan trọng hơn là truyền dạy cho thế hệ trẻ những giá trị di sản văn hóa phi vật thể mà họ đang nắm giữ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc; đồng thời, nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể nói riêng, di sản văn hóa nói chung.

Theo Vụ Thi đua khen thưởng, ngày 15/6/2022, Quốc hội đã thông qua Luật Thi đua, Khen thưởng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024. Để xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, ngày 1/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 917/QĐ-TTg, trong đó phân công Bộ VHTTDL chủ trì soạn thảo Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT đối với 7 loại hình văn hóa phi vật thể (thay thế Nghị định số 62/2014/NĐ-CP). Để có cơ sở xây dựng nghị định, ngày 10/10, Bộ VHTTDL đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 62. Tính đến ngày 22/11, Bộ đã nhận được báo cáo của 51/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết, rất trân trọng và sẽ tiếp thu tất cả ý kiến của đại biểu, đặc biệt là những trăn trở, khó khăn, vướng mắc và đề xuất với Bộ VHTTDL có các giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới. “Ý kiến nhiều nhất của các đại biểu mà chúng tôi cho rằng đó cũng là trăn trở của lãnh đạo Bộ VHTTDL, đó là chế độ chính sách, đãi ngộ dành cho các nghệ nhân. Đây là điều mà trước đây chúng tôi cũng đã nhận rất nhiều ý kiến đề xuất thẳng thắn và trao đổi, đề nghị, thậm chí của lãnh đạo cấp cao, làm sao chế độ đãi ngộ cho nghệ nhân được thỏa đáng hơn. Bởi vì khi nghệ nhân được tôn vinh, bên cạnh niềm tự hào, thì trách nhiệm cộng đồng của các nghệ nhân sẽ nâng cao hơn. Nếu có chế độ phù hợp thì việc tổ chức các lớp truyền dạy cho thế hệ trẻ được thuận lợi hơn; có chế độ động viên nghệ nhân tham gia các hoạt động phát huy di sản văn hóa tại cộng đồng… Cho nên về nội dung này chúng tôi xin tiếp thu. Bộ VHTTDL sẽ phối hợp cùng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng xây dựng, đề xuất với Chính phủ sửa đổi Nghị định 109/2015/NĐ-CP về việc hỗ trợ đối với NNND, NNƯT có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn” - Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh.

Anh Huy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Thông báo