Thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Đề nghị Quốc hội cho phép triển khai, tổ chức các phiên tòa xét xử trực tuyến để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh

Quang cảnh tại điểm cầu TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 23/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội nghe Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo công tác năm 2021 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp.

Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm

Viện trưởng Lê Minh Trí cho biết, năm 2021, toàn ngành kiểm sát đã kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 144.437 nguồn tin về tội phạm, tăng 2,2%; đã ban hành 105.717 văn bản yêu cầu cơ quan điều tra kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, tăng 2,5%; trực tiếp kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm 1.312 cuộc tại cơ quan điều tra… Qua kiểm sát, đã phát hiện, yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố 857 vụ án, tăng 8,3%; đã ra quyết định hủy 140 quyết định không khởi tố vụ án, quyết định khởi tố vụ án thiếu căn cứ pháp luật. Đồng thời, trực tiếp ra 16 quyết định khởi tố vụ án và yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành điều tra... 

Viện kiểm sát thực hành quyền công tố, kiểm sát việc bắt, tạm giữ 76.136 người; trực tiếp, tham gia lấy lời khai đối với 42.773 người nhằm bảo đảm việc ban hành các quyết định phê chuẩn có căn cứ, đúng pháp luật. Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 117.220 vụ/175.617 bị can, tăng 6,1% về số vụ và 8,6% về số bị can. Trong đó, có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, một số vụ án làm lây lan dịch bệnh và chống người thi hành công vụ trong phòng chống dịch.

Trong năm 2022, Viện trưởng Lê Minh Trí cho biết, ngành kiểm sát tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và nâng cao các chỉ tiêu nghiệp vụ, nhất là các chỉ tiêu trong Nghị quyết số 96 của Quốc hội; nâng cao số lượng, tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra nâng tỷ lệ giải quyết nguồn tin về tội phạm; triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược Quốc gia Phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030; tăng cường công tác phối hợp liên ngành bảo đảm tiến độ, chất lượng các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, lãnh đạo viện kiểm sát các cấp; hoàn thiện, thực hiện đề án vị trí việc làm và đề án tổ chức, biên chế của ngành. Nâng chất đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh việc đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng. 

Viện trưởng Lê Minh Trí kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, chính sách, cơ chế quản lý kinh tế nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm những vi phạm trong các lĩnh vực này. Bên cạnh đó, xem xét, bổ sung xây dựng Luật Đăng ký tài sản vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội trong nhiệm kỳ XV; đồng thời, đề nghị Chính phủ có lộ trình áp dụng nhiều biện pháp hạn chế sử dụng tiền mặt trong đời sống xã hội theo hướng các hoạt động giao dịch kinh tế đều qua ngân hàng để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Ngoài ra, Quốc hội, Chính phủ xem xét cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước theo hướng giao dự toán chi thường xuyên căn cứ vào khối lượng nhiệm vụ thực tế gắn với hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ đặc thù của ngành kiểm sát nhân dân là kiểm sát điều tra và trực tiếp điều tra chiếm 2/3 khối lượng công tác nghiệp vụ, chỉ có 1/3 công tác nghiệp vụ gắn với hoạt động của tòa án nhưng cơ chế phân bổ kinh phí hành chính hiện nay là chưa phù hợp, ngành rất khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm

Trình bày Báo cáo công tác năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, từ ngày 1/10/2020 đến 30/9/2021, các tòa án đã thụ lý 537.577 vụ việc, đã giải quyết được 436.660 vụ việc (đạt 81,2%); số vụ việc đã thụ lý giảm 64.675 vụ việc, đã giải quyết giảm 107.944 vụ việc, nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều vụ việc không thể mở phiên tòa, phiên họp theo kế hoạch. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của tòa án đạt 0,81% (giảm 0,25%).

Trong thời gian tới, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết, ngành tòa án tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của nghị quyết của Quốc hội cũng như các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Ban Cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tòa án đã đề ra. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Khắc phục triệt để các vụ án quá thời hạn xét xử do nguyên nhân chủ quan của tòa án; bảo đảm xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự. Tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm. 

Bên cạnh đó, tăng cường xây dựng thể chế và bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt động xét xử. Hoàn thành các dự án luật, pháp lệnh được phân công chủ trì soạn thảo đảm bảo tiến độ, chất lượng; tích cực tham gia xây dựng các đạo luật do các cơ quan khác chủ trì soạn thảo. Làm tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử làm cơ sở cho việc xây dựng, ban hành các nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, phát triển án lệ và giải đáp các vướng mắc về nghiệp vụ.

Đồng thời, rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong của tòa án nhân dân các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và các chức danh tư pháp của tòa án nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động công vụ; kiểm tra, giám đốc việc xét xử. Thực hiện tốt Quy tắc đạo đức ứng xử của cán bộ, công chức tòa án nhân dân; tăng cường giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ. Xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có sai phạm gắn với xử lý trách nhiệm của người đứng đầu. 

Ngoài ra, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng gắn với nhu cầu thực tiễn; kết hợp tốt việc đào tạo trong nước và nước ngoài; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, giải đáp vướng mắc, đối thoại bằng hình thức trực tuyến; chú trọng đào tạo thông qua việc rút kinh nghiệm công tác xét xử. Tăng cường: tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ hội thẩm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ứng dụng công nghệ thông tin tiến tới xây dựng tòa án điện tử; trước mắt, sau khi được Quốc hội cho phép triển khai, tổ chức các phiên tòa xét xử trực tuyến để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh; tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp; tập trung hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của bộ phận “hành chính tư pháp” để thực hiện cơ chế một cửa liên thông và đơn giản hóa việc tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, công dân trước và sau các phiên tòa.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách, nhất là thể chế pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân để tạo điều kiện cho các tòa án hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; cho phép Tòa án nhân dân tối cao tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử xét xử các vụ án, vụ việc theo quy định của pháp luật, trước mắt là để khắc phục tình trạng phải hoãn, dừng việc xét xử do đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; về lâu dài tạo điều kiện cho người dân tiếp cận công lý; giảm chi phí và nguồn lực khác.

Bên cạnh đó, Quốc hội quan tâm đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách, tăng cường cơ sở vật chất để tòa án chủ động trong quản lý và sử dụng ngân sách; sớm ban hành và áp dụng định mức chi thường xuyên thời kỳ ổn định ngân sách mới giai đoạn 2020 - 2026 theo hướng nâng định mức chi thường xuyên, đồng thời, cấp kinh phí ngoài định mức cho một số nội dung đặc thù riêng biệt của hệ thống tòa án nhân dân. 

Chánh án Nguyễn Hòa Bình đề nghị UBND các cấp tăng cường phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ, cung cấp tài liệu, chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ án hành chính; tích cực phối hợp với tòa án nhằm giúp giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật các vụ án hành chính.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo