Thứ Ba, ngày 3 tháng 8 năm 2021

Đề nghị các đơn vị, cơ sở đào tạo ngoài công lập đảm bảo ổn định mức học phí trong năm học 2021-2022

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 11/6, Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM đã có công văn gửi các trường ngoài công lập trên địa bàn TP về thực hiện ổn định mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập trên địa bàn TPHCM.

Theo nội dung công văn, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1505/BGDĐT - KHTC ngày 16/4/2021 về đề nghị chỉ đạo và quán triệt thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2020-2021; 2021-2022 và công tác chỉ đạo điều hành giá. Theo đó tại Điểm 2 của Công văn có nêu như sau: “Đối với năm học 2021-2022: theo quy định, Nghị định số 86/2015/NĐ- CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 sẽ hết hiệu lực sau khi kết thúc năm học 2020-2021. Thời gian qua Bộ Giáo dục – Đào tạo đã phối hợp với các bộ ngành, địa phương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ - CP để áp dụng từ năm học 2021-2022 và hiện nay đã trình Chính phủ để xem xét, phê duyệt.

Để chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh và người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và các đợt thiên tai bão lũ ở nhiều địa phương trong thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục – Đào tạo đã lấy ý kiến các bộ ngành, các địa phương về dự thảo Nghị định và báo cáo Chính phủ xem xét cho phép giữ nguyên mức học phí của năm học 2021-2022 ổn định không tăng so với năm học 2020-2021. Từ năm học 2022-2023, mức học phí được điều chỉnh tăng theo lộ trình phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế để từng bước thực hiện lộ trình tính đủ chi phí theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giá và Nghị định số 16/2015/NĐ - CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Giáo dục – Đào tạo đề nghị các bộ ngành, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan, các cơ sở giáo dục thuộc phạm vị quản lý giữ ổn định mức học phí của năm học 2021-2022 như năm học 2020 - 2021 được quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ - CP của Chính phủ. Sau khi Chính phủ duyệt ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ - CP, các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục cần rà soát thực hiện theo đúng Nghị định mới được ban hành ...”.

Căn cứ các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP, Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý thủ trưởng các trường ngoài công lập các nội dung, trong đó về mức học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022, đề nghị các đơn vị ngoài công lập cân nhắc tình hình và cố gắng giữ nguyên mức học phí, các khoản thu khác trong năm học 2021-2022 ổn định không tăng so với năm học 2020-2021. Ngoài ra nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ học, chuyển trường do không đủ điều kiện đóng học phí , các đơn vị cần thiết huy động các nguồn lực dự phòng, tài trợ, vận động nếu có để hỗ trợ học phí cho học sinh mà gia đình gặp khó khăn kinh tế trong thời gian vừa qua để ổn định việc học tập và sinh hoạt của học sinh .

Công văn nêu rõ, đây là lúc cần thiết cần có sự đồng hành, chia sẻ của các đơn vị giáo dục ngoài công lập đối với các phụ huynh học sinh gặp khó khăn trong điều kiện dịch bệnh đang diễn ra chưa có tiền lệ trong thời gian qua. Không để phát sinh tranh chấp, khiếu nại làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.

Đan Như


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo