Thứ Ba, ngày 26 tháng 1 năm 2021

Đẩy nhanh tiến độ để vận hành chính thức Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Giải quyết hồ sơ thủ tục tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của UBND Quận 3

(Thanhuytphcm.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới.

Cụ thể, rà soát lại việc phân công lãnh đạo phụ trách công tác cải cách hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Đảm bảo nguyên tắc người đứng đầu đơn vị phải trực tiếp phụ trách công tác cải cách hành chính. Đồng thời trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện giải pháp thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; chịu trách nhiệm trước UBND TP về kết quả, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

Cùng với đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện chủ động tự rà soát và khắc phục triệt để ngay các hạn chế, tồn tại do nguyên nhân chủ quan của đơn vị; xây dựng và thực hiện giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế do nguyên nhân khách quan. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, tham mưu UBND các giải pháp khắc phục cụ thể, gắn với từng tiêu chí PAR Index dự báo không đạt. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, tham mưu UBND TP các giải pháp khắc phục cụ thể, gắn với từng tiêu chí PCI dự báo không đạt, còn hạn chế.

Mặt khác, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Cổng dịch vụ công TP, trong đó phải ưu tiên nguồn lực về nhân sự, tài chính đẩy nhanh tiến độ triển khai để vận hành chính thức Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử gắn với đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính theo Đề án đã được Chủ tịch UBND TP phê duyệt. Việc lựa chọn và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phải đảm bảo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tuân thủ nguyên tắc mỗi địa phương chỉ có một Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP; không trùng lắp, lãng phí trong đầu tư.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo