Thứ Năm, ngày 17 tháng 6 năm 2021

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 29/4, Hội Khuyến học Quận 10 tổ chức hội nghị tập huấn về tổ chức thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư và quyết định 489/QĐ-TTg về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Triển khai trong nội dung tập huấn, đồng chí Dương Thị Trúc Bạch, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học TPHCM đã nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trường học, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Trong đó, tập trung vào một số nội dung chính như: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, công tác quản lý của các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ giữa các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội; phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các mô hình học tập, chú trọng đào tạo từ xa; tiếp tục xóa mù chữ cho người lớn, thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng công dân học tập, đơn vị học tập; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Nguyễn Thùy Linh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo