Chủ Nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân

Đồng chí Lê Minh Dũng phát biểu tại phiên giải trình

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 31/5, Thường trực HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức phiên giải trình về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trên địa bàn huyện.

Tham dự có các đồng chí Lê Minh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Nho, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Trương Tiến Triển, Phó Chủ tịch UBND huyện…

Phiên giải trình đã thông qua báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2021; báo cáo kết quả khảo sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

Theo đó, trong năm 2020 - 2021, tình hình đơn tố cáo trên địa bàn huyện không có biến động lớn, lượng đơn khiếu nại liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ các dự án trên địa bàn huyện có biến động nhiều; không có phát sinh khiếu nại đông người. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, UBND xã, thị trấn thực hiện khá tốt công tác tiếp công dân, tập trung xử lý, giải quyết đơn theo thẩm quyền.

Qua đó, toàn huyện đã xử lý 1.088/1.088 đơn, đạt 100%. Số đơn thụ lý giải quyết 941 đơn (khiếu nại: 134 đơn, tố cáo: 6 đơn; phản ánh, kiến nghị: 801 đơn. Số đơn đã giải quyết 895/941 đơn, chiếm tỷ lệ 95,11%, trong đó, chủ yếu là giải quyết nội dung kiến nghị, phản ánh (789/895 đơn, tỷ lệ 88,16%.); còn lại 46 đơn gồm khiếu nại: 33 đơn; tố cáo: 01 đơn, phản ánh, kiến nghị: 12 đơn. Huyện tổ chức tiếp 605 lượt công dân. Kết quả đã giải quyết 605/605 vụ việc.

Các đơn vị chủ động thực hiện tốt hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Xử lý đơn đạt 100%, chủ động giải quyết các vụ việc mới phát sinh, đảm bảo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật.

Hội nghị đã thảo luận, phân tích, làm rõ một số nội dung kết quả khảo sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trong thời gian qua như công tác tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở, hiệu quả chưa cao; hoạt động thẩm tra, xác minh, thu thập tài liệu phục vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo; lấy ý kiến xác nhận của địa phương khác thường gặp nhiều khó khăn…

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Dũng lưu ý, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hết sức quan trọng của Đảng, Nhà nước, của các tổ chức chính trị - xã hội và cả hệ thống chính trị; các cơ quan, đơn vị cần rà soát lại các quy chế, quy định phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh của người dân để xác định trách nhiệm của cá nhân, tập thể, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân…

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua kết luận của Thường trực HĐND huyện tại phiên họp giải trình về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trên địa bàn huyện.

Thanh Tâm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo