Thứ Sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021

Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng

Các cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua Hội khuyến học quận nhận Giấy khen từ lãnh đạo quận Bình Tân.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 28/1, Hội Khuyến học quận Bình Tân tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021.

Năm 2020, các cấp Hội Khuyến học từ quận tới cơ sở đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động liên tục, sâu rộng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức về đẩy mạnh Cuộc vận động xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng  học tập, đơn vị học tập, triển khai Cuộc vận động “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng năm 2020”. Trong các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các mô hình tiêu biểu, số hội viên khuyến học ngày càng gia tăng. Hiện trên toàn quận có 327 chi hội khuyến học, trong đó có 289 chi hội khuyến học trực thuộc phường; tổng số 140.827 hội viên. Trong năm có 137.910 hộ đạt gia đình học tập, 57 dòng họ học tập, 127 cộng đồng học tập, 179 đơn vị học tập…

Bên cạnh đó, Hội khuyến học quận và cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiều hoạt động đạt kết quả. Tính đến nay, toàn quận có tổng số quỹ khuyến học trên 500 triệu đồng. Trong năm, Hội Khuyến học các phường và chi hội trực thuộc đã trao 2.135 suất học bổng với tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng trong đó có 715 suất học bổng 1&1 với tổng số tiền trên 730 triệu đồng…

Dịp này, có 7 tập thể, 11 cá nhân nhận Bằng khen của Hội khuyến học Thành phố, 5 tập thể, 9 cá nhân nhận Giấy khen của UBND quận Bình Tân, 27 tập thể, 19 cá nhân nhận Giấy khen của Hội Khuyến học quận Bình Tân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Hội khuyến học quận năm 2020.

Mai Hạ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo