Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Đẩy mạnh hoạt động phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp huyện, nhất là TP Thủ Đức

Đồng chí Võ Văn Hoan phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 14/6, tại ngày làm việc thứ 2, Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã thông tin kết quả đạt được cũng như các giải pháp trong thời gian tới nhằm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội.

Đẩy nhanh quá trình số hóa dữ liệu

Về chuyển đổi số của TP, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho biết, trong 6 tháng đầu năm TP đã ban hành 3 kế hoạch trọng tâm. Cụ thể là Kế hoạch Chuyển đổi số và đô thị thông minh, Kế hoạch triển khai Đề án 06; Chương trình Ứng dụng trí tuệ nhân tạo năm 2024. Cùng với đó là thành lập Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM.

Đồng chí Võ Văn Hoan thông tin, TP đã phê duyệt thông qua kinh phí thường xuyên gần 1.829 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số TP năm 2024 (đạt tỷ lệ 1,22%/tổng ngân sách 2024).

Riêng Trung tâm dữ liệu TP được đảm bảo vận hành với hơn 1.184 máy chủ trên nền tảng điện toán đám mây dùng chung, kết nối 818 điểm các cơ quan nhà nước qua đường truyền mạng chuyên.

TP đã hoàn thành số hóa 4 loại sổ hộ tịch: sổ đăng ký kết hôn, sổ đăng ký khai sinh, sổ đăng ký khai tử và sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con; thực hiện đồng bộ với cơ sở dữ liệu hộ tịch của Bộ Tư pháp.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cũng thông tin, TP đã phê duyệt danh mục 966 thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cung cấp 820 thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP; đồng bộ lên Cổng dịch vụ công quốc gia 694 thủ tục hành chính. Đồng thời phê duyệt 1.641 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; trong đó, 927/1.641 quy trình nội bộ đã được tái cấu trúc, thực hiện cắt giảm hơn 3.480 giờ làm việc, cắt giảm từ 1 đến 2 bước; đẩy mạnh chữ ký số, đặc biệt là chữ ký số trong nội bộ.

Bên cạnh đó, UBND TPHCM đã trình HĐND TP ban hành Nghị quyết quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến 0 đồng, đối với 5 loại lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia dịch vụ công trực tuyến.

Từ nay đến cuối năm, UBND TP sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trong các dự án Chuyển đổi số; đồng bộ và sử dụng duy nhất 1 hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia. TP đã quyết định tháng 9 này là thu hồi hết tất cả các tài khoản của tất cả các cơ quan, đơn vị đang thực hiện theo hệ thống cũ và chỉ áp dụng chung một lần cho hệ thống mới.

Bên cạnh đó, TP thực hiện chữ ký số đồng bộ, thống nhất, với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2024, trong đó 100% cơ quan hành chính Nhà nước phải thực hiện chữ ký số trong nội bộ cơ quan; và mỗi cơ quan có ít nhất 2 thủ tục hành chính giải quyết cho người dân và doanh nghiệp áp dụng chữ ký số.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là đẩy nhanh quá trình số hóa dữ liệu đã lưu trữ và số hóa 100% dữ liệu đầu vào đang xử lý gắn với Kho dữ liệu điện tử hướng đến việc sử dụng lại dữ liệu, người dân không cần nộp giấy tờ đã có trong kho. Rà soát, điều chỉnh Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành TP và quận, huyện, đặc biệt là quy trình phối hợp, xử lý hồ sơ tại Văn phòng UBND TPHCM.

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước

Thông tin về việc thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho biết, UBND TPHCM đã trình HĐND TP ban hành 21 nghị quyết triển khai 17/30 nội dung; đồng thời đã ban hành 19 quyết định thuộc thẩm quyền.

Một số cơ chế, chính sách đã được hiện thực hóa, nâng cao năng lực quản lý nhà nước là thành lập Sở An toàn thực phẩm; đẩy mạnh hoạt động phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp huyện, nhất là TP Thủ Đức; Đề án cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại các phường, xã, thị trấn theo quy mô dân số, hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn.

Tuy nhiên, đồng chí Võ Văn Hoan nêu một số khó khăn hiện nay là một số nhiệm vụ thể chế hóa chính sách đặc thù còn chậm; công tác phối hợp giữa bộ, ngành Trung ương và TP chưa chặt chẽ. Nghị định của Chính phủ chậm được ban hành (phân cấp quản lý; đầu tư theo hình thức BT); công tác triển khai các nghị quyết của HĐND TP tại các sở, ngành, quận, huyện còn chậm.

Thời gian tới, UBND TP phối hợp bộ, ngành trung ương trình Chính phủ ban hành đầy đủ nghị định hướng dẫn thực hiện. Chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các nội dung trình HĐND TP và nhiệm vụ trình UBND TP. Ngoài ra, TP đã ban hành Kế hoạch số 3101/KH-UBND ngày 05/6/2024 về lấy ý kiến cử tri và trình HĐND TP thông qua chủ trương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa TPHCM.

L. Hồ - S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo