Thứ Tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020

Đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt các khoản thu đầu năm học

Ảnh minh họa.

(Thanhuytphcm.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn khung mức thu các khoản thu thỏa thuận đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TPHCM trong năm học 2019 - 2020.

Cụ thể theo khung quy định, tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở bậc tiểu học không quá 150.000 đồng/tháng; THCS không quá 200.000 đồng/tháng và THPT không quá 300.000 đồng/tháng.

Tiền tổ chức phục vụ và quản lý bán trú ở bậc mầm non không quá 400.000 đồng/tháng; các cấp bậc còn lại không quá 250.000 đồng/tháng.

Tiền cho thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú ở bậc mầm non không quá 450.000 đồng/năm; các cấp bậc còn lại không quá 200.000 đồng/năm.

Tiền chi trả hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng ở bậc mầm non không quá 40.000 đồng/tháng.

Tiền vệ sinh bán trú ở các cấp học đều không thu quá 50.000 đồng/tháng và tiền tổ chức phục vụ ăn sáng thì tùy theo thỏa thuận với phụ huynh học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu trên cơ sở khung thu và các nội dung thu đã quy định, các đơn vị căn cứ vào tình hình điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu của phụ huynh học sinh để xây dựng dự toán thu - chi cho từng nội dung thu thỏa thuận, làm căn cứ tính toán mức thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế năm học 2019 - 2020.

Tất cả các khoản thu phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện, khi thu phải cung cấp hóa đơn cho từng học sinh, thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định đồng thời giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm.

Ngoài ra, Sở cũng đề nghị các đơn vị đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt, tổ chức thu và quản lý các khoản thu thông qua “Phần mềm quản lý trực tuyến các nguồn thu” đã được triển khai.

H. Thảo

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo