Thứ Sáu, ngày 14 tháng 5 năm 2021

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ và Bí thư Huyện ủy huyện Nhà Bè Dương Thế Trung trao Giấy khen tặng các tập thể

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 8/4, HĐND huyện Nhà Bè tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động HĐND huyện Nhà Bè khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ; Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP Nguyễn Văn Lưu; Bí thư Huyện ủy huyện Nhà Bè Dương Thế Trung.

Quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Trường cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, HĐND huyện và các xã, thị trấn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của cử tri và Nhân dân địa phương. Hoạt động của HĐND huyện và các xã, thị trấn ngày càng dân chủ, thực chất, chất lượng và hiệu quả.

Đáng chú ý, HĐND huyện đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật; đã xem xét, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực, vấn đề quan trọng của địa phương. Những kết quả này thể hiện trên tất cả các lĩnh vực nhưng rõ nét nhất trong việc quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách, quy hoạch...

Một trong những kết quả quan trọng là trong nhiệm kỳ, nhiều Nghị quyết của HĐND huyện đã đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của pháp luật và phù hợp nguồn lực thực tiễn của địa phương, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Về hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân được HĐND huyện và cơ sở thực hiện tốt. Cụ thể trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã tổ chức 19 cuộc tiếp xúc cử tri, đã tiếp nhận hơn 1.114 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được chuyển đến các cơ quan giải quyết theo quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan liên quan trả lời và giải quyết cho người dân kịp thời.

Cũng trong nhiệm kỳ, hoạt  động giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND được tăng cường; tập trung giám sát những nội dung quan trọng, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND huyện và những vấn đề mà cử tri quan tâm. Hoạt động giám sát chuyên đề ngày càng đi vào chiều sâu và có chất lượng. Cụ thể, Thường trực và các ban HĐND huyện đã tổ chức 52 cuộc giám sát và 3 cuộc khảo sát. Qua giám sát, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện đã đánh giá một cách khách quan, chính xác những kết quả đạt được và cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý; đồng thời, có những kiến nghị xác đáng đến cấp có thẩm quyền để có biện pháp chỉ đạo, xử lý và khắc phục kịp thời.

Xây dựng chính quyền tinh gọn

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đánh giá: Trong nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Nhà Bè đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. HĐND huyện và HĐND 6 xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc và vận dụng đúng đắn chủ trương, nghị quyết của Đảng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; hoạt động của HĐND huyện đã được cải tiến linh hoạt phong phú…

Theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ, nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới là một nhiệm kỳ có nhiều nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của TPHCM. Sau khi ban hành Nghị quyết số 54/ 2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại TP. Tiếp theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cũng đã ban hành Nghị quyết số 1111/NQ - UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức. Đây là những chính sách đột phá để phát huy tốt nhất tiềm năng, vai trò, vị trí của TPHCM đối với cả nước, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của TP hiện tại và tương lai.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị

“Các Nghị quyết này cũng là cơ sở để đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả dưới sự lãnh đạo của Đảng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và tính minh mạch trong quản lý của chính quyền TP”- Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh và đề nghị trong nhiệm kỳ sắp tới, huyện Nhà Bè tiếp tục hoạt động theo tinh thần chung của TP, đó là tham gia xây dựng chính quyền tinh gọn; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm; phát huy tính chủ động sáng tạo của chính quyền địa phương, đảm bảo ổn định và phát triển huyện.

Về việc huyện Nhà Bè đã có Nghị quyết phát triển thành quận trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị Huyện ủy Nhà Bè sẽ có nghị quyết lãnh đạo để thực hiện nhiệm vụ này. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng, phòng ban chuyên môn cần nỗ lực, tăng tốc để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cũng lưu ý HĐND huyện Nhà Bè khoá mới cần tiếp tục nghiên cứu, cải thiện kỹ năng, phương pháp công tác đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao; gắn bó mật thiết với cử tri; đưa ra nhiều sáng kiến và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND huyện.

Dịp này, UBND huyện Nhà Bè tặng Giấy khen cho 17 tập thể và 26 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong hoạt động của HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo