Thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022

Đào tạo, rèn luyện để có nguồn cán bộ văn phòng cấp ủy có trình độ chuyên môn sâu, thực hiện tốt công tác tham mưu

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Huỳnh Khắc Điệp trao Bằng khen cho các tập thể

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 14/1, Văn phòng Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Văn phòng Thành ủy TPHCM, hoạt động Văn phòng Thành ủy Thủ Đức, quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Thành ủy TPHCM năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Nỗ lực, chủ động, linh hoạt trong vai trò tham mưu

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Cao Sơn Yên cho biết, trong điều kiện khó khăn, ảnh hưởng của dịch Covid-19, Văn phòng Thành ủy và văn phòng các cấp ủy đã có nhiều nỗ lực, chủ động, linh hoạt trong vai trò tham mưu, giúp việc cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành cơ bản các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2021.

Trên từng lĩnh vực, yêu cầu nhiệm vụ phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Văn phòng Thành ủy và văn phòng các cấp ủy luôn chủ động theo sát, phân công các phòng, tổ, bộ phận chuyên môn phát huy tốt vai trò tham mưu, thẩm định. Trong công tác tham mưu tổng hợp, chất lượng ngày càng nâng lên, có nhiều tiến bộ, chủ động, sáng tạo, nhất là trong việc giúp cấp ủy điều hành, phân công, tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm, đặc biệt là công tác phòng chống dịch. Tính chuyên nghiệp trong nhiều khâu công tác được thể nâng cao, một số việc đạt hiệu quả cao. Trong công tác quản lý điều hành được đảm bảo, hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, linh hoạt, hiệu quả, nhất là trong vai trò tham mưu giúp các cấp ủy thực hiện quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản công chặt chẽ, đúng quy định.

Theo đồng chí Cao Sơn Yên, trong công tác tham mưu phục vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Văn phòng Thành ủy đã phối hợp hoạt động với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy kịp thời tham ưu, đôn đốc, theo dõi triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình làm việc năm 2021, đã trình 99 đề án, nội dung. Đặc biệt, đã kịp thời tham mưu trình Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy cho ý kiến nhiều nội dung phát sinh; tham mưu triển khai các đề án quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP.

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Cao Sơn Yên báo cáo tại Hội nghị Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Cao Sơn Yên báo cáo tại Hội nghị

Một trong những điểm nổi bật năm 2021 là đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao công tác tham mưu, phục vụ của văn phòng cấp ủy các cơ quan, đơn vị. Văn phòng Thành ủy đã chủ động xây dựng phần mềm Thư viện điện tử và Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, xử lý công việc tích hợp chức năng theo dõi tiến độ thực hiện công việc, tổ chức thực hiện thí điểm, tập huấn, triển khai sử dụng cho các cơ quan đảng trực thuộc Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị - xã hội TP. Qua đó, góp phần nâng cao công tác tham mưu cho thường trực cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Huỳnh Khắc Điệp cho biết, Văn phòng Thành ủy xác định chủ đề năm 2022 trong công tác văn phòng cấp ủy là “Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tham mưu, phục vụ”.

Theo đó, Văn phòng Thành ủy tập trung thực hiện 7 nội dung trọng tâm. Cụ thể, thực hiện tốt vai trò tham mưu toàn diện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa công tác văn thư; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng bộ TP theo chỉ đạo của Trung ương. Đồng thời, tăng cường và nâng cao công tác phối hợp giữa văn phòng cấp ủy với văn phòng UBND, văn phòng HĐND, các cơ quan, tham mưu, giúp việc phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng Thành ủy TPHCM và cấp ủy các cấp thuộc Thành ủy TPHCM đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí nhấn mạnh, trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh, số lượng nhân sự giảm, công việc ở Văn phòng ngày càng nhiều và yêu cầu ngày càng cao, các đồng chí làm công tác văn phòng đã có nhiều cố gắng, phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ chung. Văn phòng Thành ủy TPHCM và cấp ủy các cấp thuộc Thành ủy TPHCM đã phấn đấu hết mình, cộng đồng trách nhiệm, chung sức chung lòng góp phần thực hiện công tác phòng chống dịch của TP...

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, năm 2022 dự báo là năm sẽ có nhiều khó khăn, vì vậy công tác văn phòng cấp ủy các cấp trực thuộc Thành ủy cùng các sở ngành, địa phương phải nỗ lực nhiều hơn. Là cơ quan tổng hợp, tham mưu cho Thường trực Thành ủy, Văn phòng Thành ủy cần phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến các số liệu, có dự báo, đồng thời có đề xuất kịp thời cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Đánh giá cao cán bộ văn phòng cấp ủy có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, đồng chí Nguyễn Hồ Hải lưu ý Văn phòng Thành ủy cần tiếp tục đào tạo, rèn luyện để có nguồn cán bộ văn phòng cấp ủy có trình độ chuyên môn sâu, có khả năng làm việc tốt, có thêm những kinh nghiệm trong công tác tham mưu.

Đề cập việc ứng dụng công nghệ thông trong công tác văn phòng cấp ủy, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu, Văn phòng Thành ủy là đầu mối, tổng hợp và nhân rộng các cách làm hiệu quả về ứng dụng công nghệ thông tin đã được một số văn phòng cấp ủy triển khai.

Tại Hội nghị, 12 đồng chí đã được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy”; 25 tập thể được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy. Dịp này, Văn phòng Thành ủy tặng Giấy khen cho 52 tập thể có nhiều thành tích trong công tác.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo