Thứ Ba, ngày 28 tháng 6 năm 2022

Đảng ủy Quân sự Quận 7 tổ chức quán triệt Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Quang cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 10/3, Đảng ủy Quân sự Quận 7 tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Các đại biểu đã được nghe quán triệt những nội dung trọng tâm của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát.

Tại hội nghị, Trung tá Huỳnh Văn Hừng, Ủy viên Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên phó Ban CHQS Quận 7 cũng giới thiệu Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”.

Qua tổ chức hội nghị, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nắm vững mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo kết luận, quy định của Trung ương; từng cá nhân vận dụng sát cương vị, chức trách được giao, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

An Nguyễn


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo