Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Đảng ủy Quân khu 7 quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 13/3, Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương trong Đảng bộ, LLVT Quân khu. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, học tập 6 chuyên đề gồm: Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới; Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo và Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2030.

Các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương Các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu nhấn mạnh về ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành các nghị quyết; quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của từng nghị quyết. Đồng chí yêu cầu, sau hội nghị này, cấp ủy, chỉ huy các cấp nhanh chóng tổ chức quán triệt, triển khai học tập các nghị quyết của Quân ủy Trung ương đến tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng trong LLVT Quân khu; sớm đưa các nghị quyết đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Thế Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo