Thứ Bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2023

Đảng ủy Quân khu 7 lãnh đạo triển khai hiệu quả các mô hình sáng tạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 23/12, Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2022 ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2023. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì hội nghị.

Trong năm 2022, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2021, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình; tham mưu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; giữ vững ANCT-TTATXH, môi trường hòa bình, ổn định để các địa phương khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tướng Trần Hoài Trung tặng quà tri ân Đảng ủy viên Quân khu nghỉ hưu. Trung tướng Trần Hoài Trung tặng quà tri ân Đảng ủy viên Quân khu nghỉ hưu.

LLVT Quân khu Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ Quân khu ngày càng vững chắc; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đề án, dự án có tính chiến lược và ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc. Công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng công trình chiến đấu chốt dân quân biên giới; điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, đồn trạm biên phòng; nhà tình nghĩa quân dân, nhà đồng đội; các công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao trong cơ sở tôn giáo, nhà văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số vượt chỉ tiêu đề ra.

Chất lượng huấn luyện, diễn tập,công tác Đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật, đối ngoại quốc phòng và các mặt công tác khác đạt kết quả tốt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp không ngừng nâng lên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, vượt 15 chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Toàn cảnh hội nghị. Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023, Đảng ủy Quân khu tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” lấy vững mạnh về chính trị làm cơ sở; thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo, diễn tập, hội thi hội thao, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn, phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương Đảng bộ, LLVT Quân khu 7 hoàn thành toàn diện các mặt công tác; trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu được nâng lên; chủ động phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Quân khu và biên giới Việt Nam - Campuchia.

Thời gian tới, đồng chí yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự - quốc phòng, nâng cao tiềm lực khu vực phòng thủ, kết hợp chặt chẽ việc phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh; thực hiện tốt nhiệm vụ điều chỉnh lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; phối hợp với giữ vững chủ quyền biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gắn với đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên các địa bàn trọng điểm; tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương, mô hình sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ.

Tấn Chí - Trần Rô


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo