Thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020

Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP tiếp nhận, xử lý 12 đơn khiếu nại, phản ánh theo Quy định 1374

(Thanhuytphcm.vn) – Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM vừa có báo cáo kết quả thực hiện Quy định 1374 – QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy trong 9 tháng đầu năm 2019.

Theo báo cáo, Đảng ủy Khối đã nhận 10 phiếu chuyển của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và đã chuyển đến các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối để theo dõi, nắm thông tin kết quả giải quyết.

Đối với việc giải quyết nội dung thông tin phản ánh thuộc thẩm quyền của Đảng ủy Khối, trong 9 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Khối tiếp nhận 12 đơn khiếu nại, phản ánh. Trong số đó, có 6 đơn có danh và 3 đơn mạo danh, 3 đơn không có danh. Cùng với đó, Đảng ủy Khối đã tiếp nhận 2 thông tin phản ánh bằng thư điện tử gửi qua Trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối.

Đối với 6 đơn có danh, đã chuyển 5 đơn đến các đơn vị xem xét, xử lý đơn theo thẩm quyền và 1 đơn lưu do có nội dung liên quan đất đai đã được UBND huyện Bình Chánh giải quyết. Kết quả, Văn phòng Tiếp Công dân TP đã có thông báo về việc chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; các đơn chuyển cấp ủy cơ sở đã được quan tâm giải quyết xong. 

Đối với 3 đơn mạo danh, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã tiến hành thẩm tra, xác minh. Qua xem xét có 2 đơn nội dung không rõ và không có cơ sở giải quyết, 1 đơn có nội dung và người bị phản ánh cụ thể được Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã thực hiện theo quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Về 3 đơn không có danh đã được các đơn vị tiến hành kiểm tra, theo dõi, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Riêng với 2 thông tin phản ánh gửi bằng thư điện tử, Tổ công tác 1374 Đảng ủy Khối đã chuyển thông tin phản ánh đến cơ sở đảng trực thuộc có liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và cấp ủy cơ sở đã có báo cáo kết quả xem xét, giải quyết.

Báo cáo cũng cho biết nội dung các đơn, thư tố cáo, phản ảnh tập trung vào các vấn đề: đảng viên có biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; việc lãnh đạo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, việc lãnh đạo hoạt động và công tác cán bộ, việc chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác công khai tài chính theo quy định; xem thường chỉ đạo của các cơ quan quản lý báo chí, việc hành xử trong quan hệ công tác và trong tham gia phát biểu; phát biểu của đồng chí lãnh đạo liên quan đến nhiệm vụ của đảng viên được phân công nhiệm vụ làm hiểu nhầm gây mất đoàn kết nội bộ; về tư cách đạo đức của đảng viên, kê khai tài sản không đúng sự thật, độc đoán, cậy quyền, xem thường tổ chức,...

Đối với cấp ủy trực thuộc, các đơn phản ánh, khiếu nại, tố cáo do cấp ủy, chính quyền cơ sở đảng trực thuộc nhận chủ yếu có nội dung liên quan đến nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao và trực tiếp giải quyết của đơn vị. Cụ thể, có 8 cấp ủy và chính quyền tiếp nhận 21 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh từ cấp trên chuyển đến. Kết quả đã giải quyết 15 đơn, còn 6 đơn đang giải quyết. Cùng với đó, 6 cấp ủy và chính quyền trực tiếp nhận 22 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh. Kết quả, đã giải quyết 17 đơn, 3 đơn chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, còn 2 đơn đang giải quyết.

Về kết quả xem xét, xử lý tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước qua giải quyết thông tin phản ánh, Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP cho biết, có 2 trường hợp đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước qua giải quyết thông tin phản ánh. Kết quả: 1 đảng viên bị xử lý khiển trách (Chi bộ Trung tâm Thi đấu thể dục thể thao thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao TP) và 1 đảng viên bị xử lý hình thức khai trừ (Chi bộ Trung tâm tin học và Công báo thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND TP). Ngoài ra, có 1 đảng viên bị xử lý hình thức cảnh cáo và 1 đảng viên đang xem xét xử lý kỷ luật theo thẩm quyền.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo