Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2020

Đảng bộ Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần 7

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM Trương Văn Non phát biểu tại hội nghị.

(Website TU) - Sáng 12/9, Đảng bộ Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Các đại biểu đã được quán triệt các chuyên đề: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; về sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2021.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày: 12/9 và 17/9.

Long Hồ

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo