Thứ Ba, ngày 19 tháng 1 năm 2021

Đảm bảo tính đồng bộ, hài hòa trong kiện toàn đội ngũ giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức

Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Lê Văn Minh phát biểu kết luận hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 12/1, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (BDCT) Quận 4, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2020 và giao ban chuyên đề “Kinh nghiệm kiện toàn đội ngũ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức tại các Trung tâm BDCT quận, huyện”. Đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị.

Trong năm 2020, công tác giáo dục lý luận chính trị tại các đơn vị tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy. Trong đó, Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy chủ động tham mưu phối hợp các cơ quan đoàn thể tổ chức tốt các hội nghị học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trung tâm BDCT quận, huyện chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể làm tốt vai trò tham mưu xây dựng chương trình, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Hầu hết các đơn vị đều đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình ứng phó dịch bệnh Covid-19. Việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được duy trì, bước đầu khai thác tốt hình thức học trực tuyến, học tập trong điều kiện giãn cách. Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống đã được các cấp, các ngành đẩy mạnh bằng các hình thức phong phú, làm cho lịch sử Đảng thấm sâu hơn vào tâm trí của mỗi cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân.

Tại hội nghị, các đơn vị đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề trọng tâm như: củng cố đội ngũ giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức của trung tâm đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn; đổi mới chương trình đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với nguyên tắc học đi đôi với hành, lý luận gắn thực tiễn; thường xuyên tổ chức các buổi họp giữa Ban Giám đốc trung tâm với đội ngũ giảng viên để trao đổi kinh nghiệm, bổ sung kiến thức vào bài giảng. Trong quá trình giảng dạy cần tăng cường tổ chức cho học viên thảo luận…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Lê Văn Minh đề nghị Trung tâm BDCT các quận, huyện  đảm bảo tính đồng bộ, hài hòa trong công tác kiện toàn, bổ sung đội ngũ giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức; tiếp tục quan tâm sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện tốt việc trang bị đầy đủ các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy. Đồng chí Lê Văn Minh cũng mong muốn các đơn vị cùng đội ngũ giảng viên tập trung thường xuyên cập nhật những thông tin, quy định mới để xây dựng chương trình đào tạo, nội dung chuyên đề, bài giảng phù hợp với tình hình thực tế.

Thanh Duy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo