Chủ Nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2021

Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy các công trình thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM

Thi công cống kiểm soát triều thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy các công trình thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Theo đó, UBND TP giao Trung tâm Quản lý đường thủy (thuộc Sở Giao thông vận tải) khẩn trương chủ trì, phối hợp Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa tại các công trình đã được chấp thuận lắp đặt theo phương án bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, đề xuất lắp đặt bổ sung biển báo phù hợp để đảm bảo an toàn hoạt động giao thông đường thủy trên đường thủy nội địa. Kinh phí thực hiện lắp đặt báo hiệu bổ sung được sử dụng nguồn vốn chi sự nghiệp giao thông (duy tu công trình giao thông đường thủy) giao Sở Giao thông vận tải trong kế hoạch vốn năm 2021.

Mặt khác, trước khi thi công trở lại (các hạng mục công trình có ảnh hưởng đến giao thông thủy), giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 lập phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy phù hợp với điều kiện thi công thực tế của các công trình gửi Sở Giao thông vận tải để xem xét, thông qua trước khi thực hiện. Nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với an toàn công trình và an toàn giao thông thủy trong phạm vi công trình thuộc dự án.

Bên cạnh đó, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công an TP, lực lượng thanh tra giao thông và các sở ngành, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình giao thông trên tuyến; kịp thời phát hiện bất cập có nguy cơ gây mất an toàn giao thông để chủ động điều chỉnh, bổ sung các phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy phù hợp tại khu vực thi công các hạng mục công trình, bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông thủy đường và an toàn các công trình thuộc dự án.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo