Thứ Sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021

Cụ thể hóa các quy chế, quy định liên quan đến công tác tổ chức cán bộ

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Củ Chi Bùi Văn Luyến trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 26/2, Huyện ủy huyện Củ Chi tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai chương trình công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quyết Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Huyện ủy huyện Củ Chi, để việc đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên chặt chẽ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các tổ công tác theo dõi các cơ sở đảng đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý. Trong quá trình kiểm điểm, đã có sự nghiêm túc về tinh thần tự phê bình và phê bình. Qua kiểm điểm, các tổ chức Đảng đã đánh giá đúng những mặt làm được, đồng thời nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém. Nhiều nơi đã phát huy tinh thần dân chủ, phát biểu thẳng thắn các vấn đề mang tính xây dựng. Các khuyết điểm, hạn chế của tập thể, cá nhân đều được phân tích làm rõ và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đáng chú ý, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo quản lý trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ. Năm 2020, toàn đảng bộ có 8.467/ 9.899 đảng viên được đánh giá. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90% trên tổng số đảng viên được đánh giá. Có 50/50 tổ chức cơ sở đảng đánh giá. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 94%. Không đó tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nổi bật là: Tích cực tham mưu chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII và cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên như: triển khai thực hiện nghiêm túc công tác đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch và thực hiện tốt các chính sách cán bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng, công tác thông tin, tổng hợp được thực hiện nghiêm túc. Công tác kết nạp đảng viên mới được chú trọng, trong năm 2020, toàn huyện đã kết nạp được 342/300 đảng viên mới, đạt trên 114%, vượt kế hoạch năm.

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Củ Chi Nguyễn Quyết Thắng đề nghị các cấp ủy cần lấy kết quả đánh giá đảng viên, cơ sở Đảng bằng việc thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và hiệu quả đấu tranh khắc phục suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại hàng năm.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Bí thư Huyện ủy Củ Chi Nguyễn Quyết Thắng đề nghị cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 như: Tham mưu tổ chức tốt công tác nhân sự cuộc bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và xã nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn cán bộ sau Đại hội, tập trung nâng cao năng lực sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; cụ thể hóa các quy chế, quy định liên quan đến công tác tổ chức cán bộ; nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung vào những việc mới, việc khó; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh, gương mẫu, khách quan, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ…

Dịp này, Huyện ủy Củ Chi khen thưởng cho 5 cơ sở Đảng đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu năm 2020; tặng giấy khen cho 06 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Kiều Ngân


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo