Thứ Sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021

Củ Chi: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử thực hiện đúng pháp luật, thời gian quy định

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Nguyễn Văn Nghĩa phát biểu tại phiên họp thứ II

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 1/3, Ủy ban bầu cử huyện Củ Chi họp phiên thứ II bầu cử Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại phiên họp thứ II, đại diện Phòng Nội vụ huyện trình bày Dự thảo báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử đến ngày 25/2/2021; kết quả hiệp thương lần thứ nhất và những công việc triển khai thời gian tới; tình hình dự kiến danh sách đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện và HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. Tiểu ban Hành chính – Tổng hợp, báo cáo lịch trình thời gian và các công việc thực hiện bầu cử đại biểu HĐND huyện và HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban bầu cử xã, thị trấn và lãnh đạo xã, thị trấn cũng đã báo cáo tình hình thực hiện công tác bầu cử và kiến nghị các nội dung liên quan công tác bầu cử tại địa phương.

Kết quả hiệp thương lần thứ nhất huyện Củ Chi giới thiệu 61 vị ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn là 1.077 vị.

Nhìn chung, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Củ Chi được Ban chỉ đạo công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử các cấp quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đúng pháp luật, đảm bảo thời gian quy định.

Thời gian tới, căn cứ kế hoạch và lịch trình thời gian bầu cử, các thành viên của Ủy ban bầu cử huyện, các Tiểu ban giúp việc, cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân công chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao; đảm bảo công tác tiếp nhận hồ sơ ứng cử viên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định. Bên cạnh đó, hoàn thành và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở mỗi đơn vị. Phân chia khu vực bỏ phiếu; xây dựng lịch tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và các xã, thị trấn.

Ngoài ra, tổ chức kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã, thị trấn… quan tâm công tác kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo công tác bầu cử của huyện Củ Chi đúng quy định, tiến độ.

Ngọc Nữ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo