Thứ Năm, ngày 6 tháng 8 năm 2020

Củ Chi: Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước

Quang cảnh hội nghị
(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 29/11, Huyện ủy Củ Chi tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 24 - CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn huyện. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Thanh Phong chủ trì hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố, huyện Củ Chi đã tiến hành kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất. Trong đó, huyện thực hiện nghiêm việc kiểm kê, rà soát quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đang được giao quản lý, tạm quản lý theo chỉ đạo của UBND Thành phố trên địa bàn huyện. Đánh giá thực trạng, hiệu quả, mục đích sử dụng theo đúng quy định pháp luật; chủ động chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, vi phạm; kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở  hữu nhà nước hiện nay. Lập danh mục nhà, đất trống, đất dôi dư sau bồi thường, giải tỏa của các dự án và chưa xác lập quyền sử dụng nhà nước trên địa bàn huyện. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các khu đất do nhà nước quản lý trên địa bàn huyện.

Đồng thời, tập trung rà soát, xác lập sở hữu nhà nước đối với nhà, đất dôi dư sau bồi thường, giải tỏa của các dự án chưa xác lập sở hữu nhà nước và quản lý  chặt chẽ, không để bị lấn chiếm, chiếm dụng; kịp thời báo cáo với Ban Chỉ đạo theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn huyện khi phát hiện nguồn nhà, đất vắng chủ, chưa xác lập sở hữu nhà nước hoặc dự án chậm triển khai trên địa bàn.

Thời gian huyện thực hiện đến hết tháng 12/2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Thanh Phong yêu cầu các xã, thị trấn xây dựng Nghị quyết, kế hoạch và triển khai thực hiện ở các ấp, khu phố; kiểm kê, rà soát theo kế hoạch đã đề ra; đồng thời, xử lý dứt điểm tình trạng chiếm dụng, cho thuê, sử dụng không đúng mục đích đất công.

Ngọc Thủy

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo