Thứ Năm, ngày 22 tháng 4 năm 2021

Củ Chi: Công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện đúng quy định, tiến độ

Ban Chỉ đạo bầu cử huyện Củ Chi họp tiến độ công tác bầu cử

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 23/2, Ban chỉ đạo bầu cử huyện Củ Chi họp tiến độ công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Ủy ban bầu cử huyện Củ Chi triển khai, thực hiện công tác bầu cử theo đúng quy định, trình tự thời gian; đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử Hội đồng nhân dân xã huyện, xã, thị trấn. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi nhiệm kỳ 2021 - 2026 và hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn. Hội đồng nhân dân huyện ban hành Thông báo số 42/TB-HĐND ngày 3/2/2021 về dự kiến cơ cấu, thành phần phân bổ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc hướng dẫn chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử Huyện cũng thực hiện theo đúng quy định, tiến trình, thời gian.

Công tác tổ chức hội nghị hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, xã, thị trấn tổ chức thực sự đảm bảo tiêu chuẩn, dân chủ, công bằng và theo quy định của pháp luật.

Trong tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban bầu cử huyện bố trí 1 phòng làm việc để tiếp nhận hồ sơ, bắt đầu từ ngày 22/2/2021.

Nhìn chung đến thời điểm này, căn cứ theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021- 2026 của huyện Củ Chi thực hiện đúng theo quy định, lịch trình thời gian công việc.

* Ngày 23/2, đồng chí Huỳnh Văn  Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính tri huyện, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền bầu cử chủ trì cuộc họp Tiểu ban tuyên truyền bầu cử quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, Hội đồng nhân dân huyện, xã - thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, công tác tuyên truyền bầu cử chia làm 3 đợt. Đợt 1 từ ngày 15/1/2021 đến ngày 15/4/2021: Trọng tâm tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân thành phố khóa X, đại biểu Hội đồng nhân huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.

Đợt 2 từ ngày 16/4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021: Đẩy mạnh các nội dung tuyên truyền việc các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, ngày bầu cử, thể lệ bầu cử, các quy định về bầu cử, vận động Nhân dân thể hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Đợt 3 từ ngày 24/5/2021 đến 10/6/2021: Tuyên truyền sự thành công cuộc bầu cử; Giới thiệu các ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thành phố (đơn vị Củ Chi) và Hội đồng Nhân dân huyện, xã, thị trấn.

Ngọc Nữ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo