Thứ Bảy, ngày 19 tháng 6 năm 2021

Công tác quy hoạch phải đạt chất lượng cao nhất, chuyển tải được những khát vọng vươn lên mạnh mẽ của TPHCM

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu kết luận hội thảo

(Thanhuytphcm.vn) - Hội thảo “Định hướng phát triển TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” do UBND TPHCM tổ chức vào sáng 5/5, đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi rất tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học xoay quanh các giải pháp lớn phát triển TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó có nhiều góp ý, nhận định những vấn đề cần đặt ra trong nhiệm vụ lập quy hoạch TPHCM, nhất là các giải pháp giải quyết những bất cập trong quy định pháp luật, trong công tác thực hiện quy hoạch để quy hoạch luôn sát với thực tế, luôn là công cụ quan trọng để quản lý và điều hành phát triển kinh tế - xã hội TP.

Phát triển TPHCM phải gắn với phát triển Vùng

Nêu một số ý kiến xoay quanh vấn đề: Làm gì để TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống “Năng động, sáng tạo” và giữ vững vai trò động lực tăng trưởng kinh tế của cả nước? Chuyên gia kinh tế, TS Trần Du Lịch cho rằng: thách thức đối với sự phát triển của TPHCM  trong 10 năm tới là phải vượt qua những rào cảng về tâm lý và thể chế để hình thành được tư duy đột phá về cơ cấu và thể chế kinh tế; phải làm thế nào TP trở thành “một điểm đến” thu hút các doanh nghiệp toàn cầu; là điểm ưu tiên lựa chọn của các nhà đầu tư lớn trên thế giới. Đây vừa là cơ hội cũng chính là thách thức đối với TP.

Theo TS Trần Du Lịch, giải quyết các vấn đề phát triển đô thị sẽ tạo động lực phát triển kinh tế. Trong vài thập niên tới một siêu đô thị của “Vùng TPHCM” sẽ hình thành. Do đó, vấn đề quan trọng và cấp thiết nhất là phải triển khai hiệu quả quy hoạch Vùng đô thị TPHCM. TP là hạt nhân phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Do vậy, các quy họach, định hướng phát triển của TP phải gắn kết chặt chẽ với toàn Vùng. Đồng thời, cần có sự đổi mới mang tính đột phá về tư duy “Phát triển kinh tế Vùng” thay cho tư duy “kinh tế tỉnh” thông qua cơ chế điều hành kinh tế và phân bố ngân sách của Chính phủ và chính quyền địa phương. Trong đó, khi lập quy hoạch Vùng theo Luật Quy hoạch cần lồng ghép chính sách phát triển Vùng trong nội dung thực hiện quy hoạch.

TS Trần Du Lịch cũng cho rằng, đối với một Vùng kinh tế trọng điểm cần liên kết phát triển 4 nội dung là: Quy hoạch phân bố các ngành kinh tế, các lĩnh vực và địa bàn phát triển; Liên kết xây dựng kết cấu hạ tầng chung của vùng, nhất là giao thông; Liên kết giải quyết vấn đề môi trường chung và bảo vệ môi trường; Liên kết phát triển nguồn nhân lực và thị trường lao động chung. Thế mạnh về 9 nhóm ngành dịch vụ và 4 nhóm ngành công nghiệp và sản  phẩm chủ lực khi định hướng phát triển kinh tế TP trong 10 năm tới phải phát triển trên nền tảng công nghệ số. “Trong những năm tới cần ưu tiên những chính sách và giải pháp mang tính đột phá. Đó là sự đột phá về hạ tầng giao thông kết nối Vùng và cần một mô hình quản lý đô thị phù hợp để phát huy cao nhất thế mạnh về vị  trí và vai trò của TP.” - TS Trần Du Lịch nhấn mạnh.

TS Trần Du Lịch tham gia đóng góp ý kiến tại hội thảo TS Trần Du Lịch tham gia đóng góp ý kiến tại hội thảo

Chú trọng phát triển và đào tạo nguồn nhân lực

Từ thực trạng, dự báo xu hướng phát triển nguồn nhân lực của TPHCM, GS.TS Nguyễn Thị Cành nêu một số giải pháp phát triển và đào tạo nguồn nhân lực cho TPHCM trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi kinh tế số. Đó là, TPHCM cần có quy hoạch phát triển nguồn nhân lực đến năm 2030, trong đó có một chương trình tái cấu trúc lại hệ thống các cơ sở đào tạo nghề nghiệp do TP quản lý. Theo đó, cần phân loại sắp xếp tầm quan trọng các cơ sở đào tạo theo ngành đào tạo mà nhà nước phải đầu tư, ngành học do thị trường quyết định qua các cơ sở đào tạo tư nhân. Bên cạnh đó, để giải quyết vấn đề mâu thuẫn giữa cung và cầu của nguồn nhân lực hiện nay, TP có thể đưa ra cơ chế phối hợp giữa cơ sở đào tạo và các đơn vị sử dụng lao động (phối hợp ba nhà: nhà trường - nhà doanh nghiệp hay đơn vị sử dụng lao động và nhà nước). Liên kết này được gọi là các chiến lược và chính sách phát triển và đào tạo nguồn nhân lực dựa trên sự hợp tác với doanh nghiệp.

Cũng theo GS.TS Nguyễn Thị Cành, cùng với  xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số cho phép trao đổi dữ liệu chất lượng cao và hạ tầng chất lượng cao thông qua các cảm biến, máy chủ lớn, trung tâm dữ liệu và hệ thống bảo mật đáng tin cậy, TP có thể đặt hàng các cơ sở đào tạo đào tạo lực lượng lao động có trình độ và thích ứng khả năng nền tảng kỹ thuật số. Áp dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số đòi hỏi phải có tài năng kỹ thuật và trình độ của lực lượng lao động liên quan đến phát triển phần mềm, hệ thống thông tin và phân tích dữ liệu… TS Nguyễn Thị Cành cũng cho rằng, TP cần có chính sách chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng lao động trong các lĩnh vực, ngành nghề có sự thay đổi mạnh về mô hình kinh doanh, xuất hiện các ngành nghề mới. Các chính sách có thể bao gồm hỗ trợ những người có khả năng đào tạo lại, đào tạo mới, để thích nghi với mô hình kinh doanh mới, ngành nghề mới và chính sách an sinh xã hội cho những người lao động không có khả năng chuyển đổi. Đối với các cơ sở đào tạo trên địa bàn TPHCM cần nâng cao vai trò chủ động của mình thông qua nắm bắt các thay đổi do tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để thiết kế các chương trình đào tạo phù hợp về kiến thức chuyên môn, về kỹ năng, về các ngành nghề mới đáp ứng nhu cầu của những thay đổi trong thực tế.

Lãnh đạo TPHCM chủ trì hội thảo Lãnh đạo TPHCM chủ trì hội thảo

Công tác quy hoạch để chuyển thể những khát vọng phát triển

Kết luận hội thảo, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao những ý kiến rất hữu ích và ghi nhận tất cả các ý kiến, góp ý, hiến kế để nghiên cứu, chuyển hoá thành những giải pháp cụ thể, đưa vào công tác lập nhiệm vụ quy hoạch của TP.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng thông tin là hiện nay, TP đã lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý dự án, Hội đồng thẩm định dự toán nhiệm vụ lập quy hoạch. Đồng thời, giao Viện Nghiên cứu phát triển TP chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND quận - huyện và TP Thủ Đức hoàn chỉnh Đề cương và xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, xây dựng kế hoạch lập quy hoạch, dự toán kinh phí lập quy hoạch. Qua buổi hội thảo, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong giao Viện Nghiên cứu Phát triển, hệ thống lại các ý kiến góp ý, hiến kế của các đại biểu, phân nhóm theo từng lĩnh vực, từng ngành nghề và chuyển thể thành đầu bài đặt ra cho công tác lập quy hoạch TP. Đồng thời, mời gọi các đơn vị tư vấn, uy tín trong và ngoài nước tham gia lập quy hoạch TP. Kinh phí có thể một phần ngân sách và một phần xã hội hóa để công tác quy hoạch phải đạt chất lượng cao nhất, chuyển tải được những khát vọng vươn lên mạnh mẽ của TPHCM.

Đối với Sở Quy hoạch Kiến trúc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu cần cung cấp thông tin quy hoạch và hỗ trợ Viện Nghiên cứu Phát triển trong quá trình lập nhiệm vụ quy hoạch TPHCM, trên cơ sở kế thừa những kết quả đã triển khai đối với lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060. Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương rà soát và đánh giá việc thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội TPHCM đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 2631 ngày 31 tháng 12 năm 2013. Đồng thời, đề xuất các lĩnh vực, ngành nghề theo thứ tự ưu tiên để đưa vào đầu bài lập nhiệm vụ quy hoạch TPHCM thời kỳ  2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

“Hiện nay, TP đang chuyển mình trở thành đô thị sáng tạo, TP thông minh và TP mong muốn thông qua công tác quy hoạch để chuyển thể những khát vọng phát triển của mình. Trong đó, những ý kiến góp ý, hiến kế tại Hội thảo hôm nay là rất quan trọng, là những tư liệu hết sức quý giá để TPHCM áp dụng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của TP, là đầu bài để lập quy hoạch TP  thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2045.” - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong khẳng định.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo