Thứ Năm, ngày 6 tháng 8 năm 2020

Công nhân, người lao động tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí còn hạn chế

Công nhân lao động cùng các đại biểu tham gia lễ phát động cùng TPHCM xây dựng TP sạch, TP văn hóa.

(Thanhuytphcm.vn) – UBND TPHCM vừa báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020". Báo cáo thực hiện theo Quyết định số 1780/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TPHCM (giai đoạn 2011 - 2020).

Theo báo cáo, qua công tác tổ chức triển khai và thực hiện Đề án đã tạo sự chuyến biến rõ nét về đời sống văn hoá, tinh thần tại cơ sở, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của đoàn viên, công đoàn, công nhân viên chức - lao động; tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương thân, tương trợ được phát huy, động viên đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức - lao động tích cực tham gia thực hiện chính sách xã hội, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của TP.

TP cũng thực hiện đa dạng các giải pháp tuyên truyền vận động trong công nhân và người lao động về thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa giao tiếp ứng xử trong cộng đồng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong tình hình mới. Đồng thời, triển khai xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, góp phần đẩy mạnh hiệu quả và làm phong phú thêm hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", thúc đẩy các doanh nghiệp tại TP tham gia thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng suất lao động, ý thức chấp hành quy định pháp luật.

Ngoài ra, các cấp, các ngành TP đã có sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, chăm lo cho công nhân, lao động. Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, công nhân trong các khu chế xuất, khu công nghiệp được các cấp Công đoàn quan tâm thực hiện, đặc biệt là tuyên truyền giáo dục truyền thống, chủ quyền biển đảo, về tổ chức Công đoàn Việt Nam, giáo dục chính trị - pháp luật… đã góp phần ổn định quan hệ lao động trên địa bàn TP.

Cụ thể, trong 10 năm (2011 - 2020), thông qua công tác tập huấn, tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đã triển khai và tổ chức trên 30.000 cuộc với tổng số trên 8 triệu lượt người tham dự. Riêng các khu chế xuất - khu công nghiệp đã tổ chức được 540 cuộc với 108.000 lượt công nhân viên chức, người lao động tham dự; có 1.080 lượt doanh nghiệp trong các khu chế xuất - khu công nghiệp tổ chức tập huấn, tuyên truyền việc xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân viên chức, người lao động tại đơn vị.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nhìn nhận qua quá trình triển khai đề án, một số doanh nghiệp còn chưa quan tâm nhiều đến nhu cầu sinh hoạt, giải trí cho người lao động và tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho công nhân, người lao động hoặc có tổ chức nhưng chưa được đầu tư đúng mức. Mặt khác, cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao của công nhân, người lao động còn thiếu và dàn trải, điều kiện bố trí thời gian để công  nhân, người lao động tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí còn hạn chế.

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp tham gia đăng ký và thực hiện các tiêu chuẩn văn hóa về doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, nhất là đối với các doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn. Một số doanh nghiệp tư nhân có tham gia đăng ký xây dựng doanh nghiệp đã đạt chuẩn văn hóa nhưng còn xem nhẹ vai trò tuyên truyền và vận động đến người lao động tham gia thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng doanh nghiệp văn hóa.

Theo UBND TP, việc giao tổ chức Công đoàn cơ sở đăng ký xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, có xác nhận của người sử dụng lao động là chưa phù hợp. Bên cạnh đó, việc xây dựng doanh nghiệp văn hóa là trách nhiệm, quyền lợi của doanh nghiệp. Do đó, TPHCM kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn lại việc đăng ký xây dựng doanh nghiệp văn hóa theo hướng doanh nghiệp là chủ thể đăng ký xây dựng doanh nghiệp văn hóa.

Tường Lam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo