Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024

Công khai minh bạch việc sắp xếp đội ngũ cán bộ trong việc sắp xếp đơn vị hành chính TPHCM

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 25/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 của TPHCM. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thị Kim Thúy; Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Thị Hồng Thắm và đại diện đại biểu các đơn vị thực hiện sắp xếp trên địa bàn Quận 5, 6, 8 và 11.

Sau sắp xếp, đơn vị hành chính cấp xã giảm 39 đơn vị

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Thị Hồng Thắm cho biết, TP có 22 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: 16 quận, 1 TP và 5 huyện; 273 đơn vị hành chính cấp xã gồm: 210 phường, 5 thị trấn và 58 xã. Sau khi sắp xếp, đơn vị hành chính cấp xã giảm 39 đơn vị.

Cụ thể, Quận 3 có 4 phường (phường 9, 10, phường 12, 13) sắp xếp thành 2 phường mới; Quận 4 có 6 phường (phường 6, 9; phường 8, 10 và phường 14, 15) được sắp xếp còn 3 phường; Quận 5 có 8 phường (phường 2, 3; phường 5, 6; phường 7, 8; phường 10 và 11) sắp xếp thành 4 phường; Quận 6 có 11 phường (phường 2, 6 và một phần phường 5; phường 1, 3, 4; phường 9 và một phần phường 5; phường 11, một phần phường 10; phường 14 và một phần phường 13) sắp xếp thành 5 phường; Quận 8 có 9 phường (phường 1, 2, 3; phường 8, 9, 10 và phường 11, 12, 13) sắp xếp thành 3 phường mới đặt tên là: Rạch Ông, Hưng Phú và Xóm Củi.

Quận 10 có 6 phường (phường 6, 7; phường 5, 8 và phường 10, 11) sắp xếp thành 3 phường; Quận 11 có 11 phường (phường 1, 2; phường 4, 6, 7; phường 8, 12; phường 9, 10 và phường 11, 13) sắp xếp thành 5 phường; Bình Thạnh có 13 phường (phường 1, 3; phường 5, một phần phường 6; phường 7, một phần phường 6; phường 11, một phần phường 13; phường 2, 15; phường 19, 21 và phường 14, 24) sắp xếp thành 7 phường; Gò Vấp có 8 phường (phường 1, 4, 7; phường 8, 9; phường 14, một phần phường 13, phường 15, một phần phường 13) sắp xếp thành 4 phường; Phú Nhuận có 4 phường (phường 3, 4 và phường 15, 17) sắp xếp thành 2 phường.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm, năm 2024, TP tập trung hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025. Bên cạnh đó, tập trung giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 – 2021; giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 2025…

Đến năm 2025, tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và những người dôi dư sau Đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2025 – 2030 ở những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau khi sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025… Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025; triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025…

Nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi và chia sẻ trong việc sắp xếp các phường; các yếu tố đặc thù để TP áp dụng trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; lộ trình thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Kinh phí thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Phương án sắp xếp công chức dôi dư và những người hoạt động không chuyên trách sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Cử tri Nguyễn Thị Hồng Duyên phát biểu tại hội nghị Cử tri Nguyễn Thị Hồng Duyên phát biểu tại hội nghị

Cử tri phường 7, Quận 5 Nguyễn Thị Hồng Duyên cho rằng, việc sắp xếp đơn vị hành chính cần nâng cao năng lực quản lý, năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức ở địa phương thì mới gồng gánh nổi một công việc lớn như vậy. Bên cạnh đó, nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu mới cũng rất quan trọng.

Đại biểu Lâm Tấn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 11 cho rằng, việc sắp xếp đơn vị hành chính cần đánh giá tác động các vấn đề liên quan sẽ phát sinh ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân như: hộ tịch, giấy tờ nhà đất… Đồng thời, cần phải phân công các cơ quan chịu trách nhiệm phải giải quyết, chủ động giải quyết từ bây giờ. “Cán bộ bán chuyên trách ở phường, xã hiện nay đối tượng thuộc diện tinh giảm. Do đó, trong phương án sắp xếp cần tính toán lại quy định độ tuổi để tạo điều kiện cho một số cán bộ đã làm việc và yên tâm cống hiến. Bên cạnh đó, quan tâm giải quyết quyền lợi cho người dân, vừa nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực để phục vụ hành chính công” -  đồng chí Lâm Tấn Hùng nhấn mạnh.

Luật sư Trương Thị Hòa phát biểu tại hội nghị Luật sư Trương Thị Hòa phát biểu tại hội nghị

Đối với phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của địa phương, Luật sư Trương Thị Hòa cho rằng, để đảm bảo phù hợp và đầy đủ các nội dung theo như quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, MTTQ Việt Nam TP cần tổ chức các đoàn khảo sát hiện trạng các đơn vị hành chính cấp xã dự kiến sắp xếp. Việc tổ chức triển khai thực hiện Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 của TPHCM cần phải được cung cấp cho các cơ quan báo chí, nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Vì vậy, Luật sư Trương Thị Hòa đề nghị quan tâm bổ sung vấn đề cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí.

Đồng chí Thi Thị Tuyết Nhung phát biểu tại hội nghị Đồng chí Thi Thị Tuyết Nhung phát biểu tại hội nghị

Nguyên Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM Thi Thị Tuyết Nhung cho rằng, đây là quyết tâm chính trị của TPHCM, đã từng sáp nhập phường tại Quận 3, sáp nhập 3 quận, huyện thành TP Thủ Đức. Do đó, TP đã có kinh nghiệm trong công tác này. Theo đồng chí Thi Thị Tuyết Nhung, việc sắp xếp đơn vị hành chính TP cần công khai minh bạch việc sắp xếp đội ngũ cán bộ về chất lượng, trình độ cán bộ; tiêu chí tiêu chuẩn quy định về sắp xếp đơn vị hành chính. Vì hiện nay, cư dân sống ổn định từ nhiều năm qua, do vậy, cần có tính toán dân số tăng cơ học hàng năm, mật độ dân cư tại địa bàn sẽ như thế nào để không gây áp lực cho đội ngũ công chức, viên chức sau khi được bố trí lại.

Trao đổi với các đại biểu, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm cho rằng, phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 của TPHCM phù hợp với nguyên tắc, yêu cầu sắp xếp, tổ chức, tăng quy mô đơn vị hành chính; góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của tổ chức chính trị, quản lý chính quyền cơ sở; cơ cấu và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy tiềm năng, nội lực, hiệu quả đầu tư kinh tế - xã hội; phù hợp với các chủ trương và định hướng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

“Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 trên địa bàn TP tuy có làm xáo trộn cuộc sống của người dân trong thời gian đầu nhưng với truyền thống đoàn kết dân tộc, lịch sử, văn hóa của địa phương nên đời sống của người dân sẽ sớm ổn định và tiếp tục phát triển trong thời kỳ mới” – đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm nhấn mạnh.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo