Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2020

Cổ vũ và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường

Quang cảnh hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III - năm 2019

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 19/9, Ban Dân tộc TPHCM tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III - năm 2019. Đến dự có Phó Trưởng ban Dân tộc TPHCM Tăng Cẩm Vinh.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Đại hội cho biết, Đại hội xác định mục tiêu các nội dung như tuyên truyền về các kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2014 - 2019 của TP, quận, huyện; đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc trong suốt quá trình cách mạng; ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, trong công cuộc đổi mới xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí hành động và tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tôn vinh, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thực hiện chương trình hành động của Đại hội lần thứ hai, những thành tựu đạt được của Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, đặc biệt là thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển. Ngoài ra, cổ vũ và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Phó Trưởng ban Dân tộc TPHCM Tăng Cẩm Vinh mong muốn các sở ngành, quận huyện tiếp tục tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam cấp quận - huyện lần II và cấp TP lần III - năm 2019; Tuyên truyền thành tựu mọi mặt của công tác dân tộc, công tác đại đoàn kết các dân tộc của TP và địa phương; Tổ chức triển lãm, trưng bày tranh ảnh, các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của các dân tộc thiểu số; Tuyên truyền những tấm gương đồng bào dân tộc thiểu số TPHCM từng tham gia chiến đấu và xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc; Tuyên truyền những tấm gương người tốt việc tốt, nông dân sản xuất giỏi, làm kinh tế giỏi vươn lên thoát nghèo, người con hiếu thảo, gia đình văn hóa, tấm gương thực hiện tốt việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của các dân tộc thiểu số…

Bên cạnh đó, tuyên truyền nét đẹp văn hoá, phong tục tập quán, nét độc đáo ẩm thực các dân tộc, tiếng nói, chữ viết, tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật thể hiện bản sắc văn hoá dân tộc của đồng bào các dân tộc thiểu số TP.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo