Thứ Năm, ngày 26 tháng 11 năm 2020

Chương trình kiểm tra, giám sát tập trung vào những vấn đề bức xúc, có nhiều phản ánh của Nhân dân

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Nguyễn Văn Hiếu báo cáo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 27/2, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và sơ kết 2 năm thực hiện Quy định 1374 ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Phan Thị Thắng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP.

Thi hành kỷ luật 17 tổ chức Đảng

Báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2019, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Nguyễn Văn Hiếu cho biết, năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của hệ thống chính trị TP, bước đầu khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp về đối tượng, nội dung. Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm, có nhiều phản ánh của Nhân dân; những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, có nhiều đơn thư và nhiệm vụ chính trị của TP.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tập trung giám sát 19 lĩnh vực kinh tế - xã hội quan trọng của TP để thúc đẩy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của UBND TP và các sở, ngành, quận, huyện. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ động tổ chức thực hiện nhiều cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (kể cả kiểm tra các cấp). Qua kiểm tra, đã chỉ đạo xem xét, xử lý nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trên một số lĩnh vực quản lý Nhà nước; hoạt động sản xuất kinh doanh của một số tổng công ty, việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; hoạt động lĩnh vực nội chính, tư pháp.

Cụ thể, các cấp ủy thuộc Đảng bộ TP đã kiểm tra 1.971 tổ chức Đảng và 2.568 đảng viên; giám sát chuyên đề 1.704 tổ chức Đảng và 2.411 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; việc thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ. Việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cùng với đó là công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã yêu cầu 700 tổ chức Đảng, 923 đảng viên chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm.

Riêng các cơ quan tham mưu của quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy cũng đã tham mưu, giúp cấp ủy kiểm tra 102 tổ chức Đảng, 38 đảng viên; giám sát 25 tổ chức Đảng, 25 đảng viên. 

Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 17 tổ chức Đảng (tăng 14 tổ chức Đảng so với năm 2018) bằng các hình thức: khiển trách 13; cảnh cáo 4. Về xử lý kỷ luật đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 1 đảng viên; cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 408 đảng viên (giảm 1 đảng viên so với năm 2018) bằng các hình thức: khiển trách 294; cảnh cáo 97; cách chức 13;…

Nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện không đúng quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm các quy định về công tác quy hoạch, đề bạt, điều động, bố trí cán bộ; quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm pháp luật của Nhà nước...

Nâng cao hiệu quả giải quyết thông tin phản ánh

Về việc thực hiện Quy định 1374 trong giai đoạn 2017-2019, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Nguyễn Văn Hiếu cho biết, công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện. Trình độ năng lực kiểm tra và thành viên Tổ công tác 1374 các cấp ngày càng được nâng cao, từng bước khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn đầu. Từ đó nâng cao hiệu quả giải quyết thông tin phản ánh và các vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và các cơ quan Nhà nước.

Cụ thể, đối với cấp TP, trong 2 năm 2018 - 2019, Tổ công tác 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy đã tiếp nhận 361 thông tin phản ánh. Đã giải quyết 345/361 vụ việc (đạt tỷ lệ 95,64%), đang thẩm tra, xác minh đối với 16 vụ việc và xem xét, xử lý một số thông tin dư luận phản ánh của cán bộ, đảng viên, nhân dân và của cơ quan báo chí.

Các thông tin phản ảnh theo 5 nhóm hành vi là thực hiện chức trách, công vụ chiếm 75,35%; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ chiếm 2,21%; công tác tổ chức, cán bộ chiếm 3,05%; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo chiếm 17,17%; phòng, chống tham nhũng, lãng phí chiếm 2,22%.

Các đại biểu tham dự hội nghị Các đại biểu tham dự hội nghị

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức Đảng. Qua đó, đã  khiển trách 4 tổ chức Đảng và 41 đảng viên (khiển trách 19, cảnh cáo 18, cách chức 4). Xử lý kỷ luật về mặt chính quyền có 29 trường hợp (khiển trách 15, cảnh cáo 8, cách chức 2; hạ bậc lương 1; buộc thôi việc 3); đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý 12 trường hợp.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Nguyễn Văn Hiếu cho biết, đối với các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy đã tiếp nhận 3.009 thông tin, đã xử lý 2.854/3.009 thông tin (tỷ lệ 94,85%) và đang xử lý 155/3.009 thông tin (5,15%). Cấp ủy cấp dưới trực thuộc các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy tiếp nhận 4.638 thông tin, đã xử lý 4.407/4.638 thông tin (95,02%) và đang xử lý 231/4.638 thông tin (4,98%).

Qua việc thực hiện Quy định 1374 đã khiển trách 2 tổ chức Đảng và 203 đảng viên. Trong số các đảng viên bị xử lý kỷ luật, đã khiển trách 120 trường hợp, cảnh cáo 63 trường hợp, cách chức 12 trường hợp, khai trừ 8 trường hợp. Về chính quyền, đã thi hành kỷ luật 275 trường hợp. Trong đó, 111 trường hợp bị khiển trách, 61 trường hợp bị cảnh cáo, 17 trường hợp bị cách chức, 68 trường hợp bị kéo dài thời gian nâng bậc lương, giáng cấp, chuyển vị trí công tác..., 18 trường hợp buộc thôi việc, sa thải; chuyển cơ quan pháp luật xử lý, truy cứu trách nhiệm hình sự 3 trường hợp.

S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo