Thứ Năm, ngày 3 tháng 12 năm 2020

Chuẩn bị tốt nhất cho quá trình chuyển mình của huyện Hóc Môn thành quận

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo Đại hội.

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 27/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã khai mạc với sự tham dự của 253 đảng viên đại diện cho hơn 6.800 đảng viên của toàn Đảng bộ huyện. Đến dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Thu nhập bình quân đầu người tăng 31%

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn nhiệm kỳ 2015 – 2020 Trần Văn Khuyên nhấn mạnh: 5 năm qua, Đảng bộ huyện Hóc Môn đã đạt được những kết quả đáng tự hào. Hầu hết kết quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đều đạt và vượt. Bộ mặt đô thị có nhiều đổi mới; từng bước hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã và huyện. Đời sống người dân được nâng cao; an ninh trật tự được củng cố…

Báo cáo về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Hóc Môn nhiệm kỳ 2015 – 2020 Nguyễn Anh Tuấn cho biết, nhiệm kỳ qua kinh tế huyện tăng trưởng ổn định, bình quân đạt 15,71%/năm; cơ cấu chuyển dịch đúng hướng “Thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp , nông nghiệp”, trong đó giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ tăng bình quân 19,83%/năm, chiếm tỷ trọng 45,66% trong cơ cấu kinh tế. Nông nghiệp đã từng bước phát triển mô hình nông nghiệp theo hướng đô thị, ứng dụng công nghệ cao.

Về quản lý quy hoạch, đất đai, môi trường, Huyện ủy đã chỉ đạo nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đảm bảo thực hiện phù hợp với 36 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu), 10 đồ án quy hoạch nông thôn mới tại các xã… Từ năm 2018 đến nay, tình hình quản lý đất đai, trật tự xây dựng từng bước đi vào nền nếp, cơ bản kiểm soát, ngăn chặn, xử lý ngay từ đầu các trường hợp vị phạm, Huyện đã triển khai phần mềm “Hóc Môn trực tuyến” giúp người dân phản ánh tình hình vi phạm xây dựng, đất đai trên địa bàn huyện để tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm.

Một trong những kết quả nổi bật khác là huyện Hóc Môn đã hoàn thành trước 2 năm so với chỉ tiêu Chương trình giảm nghèo bền vững đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63,7 triệu đồng/người/năm, tăng 31% so với năm 2015.

Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, trong nhiệm kỳ qua, Huyện ủy đã lãnh đạo thực hiện các chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI. Đến nay, có 4/10 xã của huyện được TP công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn nâng cao. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2020 có 10/10 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn nâng cao. Đối với công tác cải cách hành chính, Huyện ủy đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, giải quyết hồ sơ hành chính. Hàng năm, tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính tại huyện đúng hạn đạt từ 97% trở lên.

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ qua, cùng với kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, huyện Hóc Môn đã tập trung cho công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Riêng công tác phát triển đảng trong giai đoạn 2015 – 2020, trung bình mỗi năm toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 293 đảng viên (chỉ tiêu là 250 đảng viên).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phải đi trước một bước

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang biểu dương những kết quả Đảng bộ huyện Hóc Môn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. “Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của huyện trong những năm tới, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ TP”. – đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh. 

Cơ bản tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu cùng với các công trình, chương trình, đề án trọng điểm đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XII, đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Hóc Môn cần chú trọng triển khai thực hiện tốt Đề án Đầu tư xây dựng huyện Hóc Môn đạt hệ thống các tiêu chí để trở thành quận trong 10 năm tới. Huyện cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cũng lưu ý công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phải đi trước một bước để chuẩn bị tốt nhất cho quá trình chuyển mình của huyện thành quận mới phải hiện đại, thông minh, xanh, phát triển hài hòa, bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường. Quá trình phát triển đô thị phải gắn với quá trình phát triển kinh tế đô thị và gắn bó hài hòa với phát triển nông thôn, cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Cùng với tập trung phát triển văn hoá - xã hội, Hóc Môn phải đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, theo hướng đa chiều.

Các đại biểu biểu quyết thông qua một nội dung của Đại hội. Các đại biểu biểu quyết thông qua một nội dung của Đại hội.

Đồng chí Trần Lưu Quang yêu cầu, Đảng bộ huyện Hóc Môn chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp gắn với xây dựng chính quyền đô thị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của của cán bộ, công chức; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ để chính quyền thực sự là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ Nhân dân.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kết quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" phải thể hiện ở sự nâng tầm trong tư duy, hành động. Bên cạnh đó là thực hiện tốt hơn công tác cán bộ, bao gồm cả việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài. 

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo