Chủ Nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022

Chú trọng xây dựng lực lượng công an làm theo lời Bác, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm báo cáo tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 29/6, Thường vụ Đảng ủy Công an huyện Cần Giờ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, học tập, quán triệt chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2022. Đồng chí Lê Đình Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an huyện Cần Giờ tham dự và chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Trung tá, Tiến sĩ, giảng viên Đại học An ninh nhân dân Lê Hoàng Việt Lâm quán triệt tới 187 cán bộ, đảng viên công an huyện Cần Giờ một số nội dung chủ yếu của Chủ đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; Công an nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang, gương mẫu đi đầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh"; quán triệt trong công an huyện nâng cao nhận thức về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời, hiểu rõ nghĩa vụ của tập thể, cá nhân trong học tập, nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Trung tá Lê Hoàng Việt Lâm cho rằng, Đảng ủy Công an huyện Cần Giờ nên gắn việc học tập Chủ đề năm 2022 với học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW của Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo tổ chức thực hiện, tạo bước chuyển biến tích cực trong học tập, làm theo Bác và trách nhiệm nêu gương người đứng đầu.

Quốc Hùng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo