Thứ Ba, ngày 28 tháng 9 năm 2021

Chú trọng đánh giá việc thực thi các chính sách, các gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Quang cảnh phiên họp

(Thanhuytphcm.vn) - Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3, sáng 14/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước.

Báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch kiểm toán năm 2022, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh cho biết, năm 2021, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục quan tâm đến việc nâng cao chất lượng kiểm toán, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Cùng với việc tiếp tục đổi mới hoạt động, công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán cơ bản bám sát Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030, bảo đảm tuân thủ pháp luật, chặt chẽ, công khai, minh bạch. Công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán tiếp tục được chú trọng, việc kiểm soát chất lượng kiểm toán tại các đơn vị từng bước đi vào nề nếp và ngày càng chất lượng, phản ánh đúng thực chất.

Đến ngày 31/8/2021, toàn ngành đã triển khai 144/211 đoàn, kết thúc 108 đoàn, phát hành 83 báo cáo kiểm toán. Các cuộc kiểm toán kết thúc cơ bản thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ đề ra. Tổng hợp sơ bộ kết quả, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện, kiến nghị xử lý nhiều sai phạm liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính công, đã chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan cảnh sát điều tra; đề xuất kiến nghị sửa đổi 205 văn bản không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn.

Thẩm tra các báo cáo, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho rằng, việc ban hành Kế hoạch về phòng, chống tham nhũng năm 2021 còn chậm; việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 chưa phân tích, báo cáo đầy đủ, dẫn đến thông tin phản ánh hoạt động trong năm 2021 chưa đầy đủ, toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự họp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự họp

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường, số lượng các cuộc kiểm toán thực hiện trong năm có thay đổi, điều chỉnh khá nhiều. Báo cáo cần làm rõ sự cần thiết, lý do điều chỉnh và nội dung các cuộc kiểm toán cắt, giảm, bổ sung; tăng cường công tác dự báo, đánh giá phạm vi, nội dung kiểm toán, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để thống nhất các nội dung cần kiểm toán ngay từ khâu xây dựng kế hoạch hàng năm, hạn chế tối đa việc điều chỉnh kế hoạch.

Về kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách đánh giá, tỷ lệ thực hiện các kết luận, kiến nghị năm 2021 thấp hơn so với các năm trước, đến ngày 31/8/2021 chỉ đạt 49,9% (năm 2020 đạt 55,9%; năm 2019 đạt 51,3%), trong đó việc thực hiện các kiến nghị liên quan đến sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế văn bản các năm gần đây đạt tỷ lệ thấp. Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị Kiểm toán Nhà nước bổ sung, làm rõ chi tiết danh mục các văn bản kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế; bổ sung báo cáo việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị còn tồn đọng từ những năm trước; làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và cung cấp danh sách cụ thể các cơ quan, đơn vị không thực thiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước qua từng năm.

Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách cũng cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Kiểm toán nhà nước; đề nghị khẩn trương xây dựng, ban hành ngay từ đầu năm các giải pháp, phân công, xác định lộ trình cụ thể để thực hiện thành công các phương hướng, nhiệm vụ này trong năm 2022.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh báo cáo tại phiên họp Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh báo cáo tại phiên họp

Cho rằng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành Kiểm toán Nhà nước có nỗ lực, cố gắng rất lớn, có nhiều giải pháp linh hoạt, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải pháp được giao, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị trong thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước hoạt động toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, trách nhiệm và quyết liệt hơn, bám sát quy định của pháp luật. Đồng thời, cần công khai, minh bạch hoạt động - vũ khí quan trọng của kiểm toán để siết chặt kỷ luật, kỷ cương về tài chính, ngân sách; thông qua đó, người dân và xã hội giám sát trở lại hoạt động kiểm toán.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, năm 2022, trong mục tiêu kiểm toán chung cần tăng cường củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, đặt lên hàng đầu; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương về tài chính, ngân sách; việc thực hiện chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ; đảm bảo an toàn, bền vững của nợ công... Chú trọng thêm việc huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, cần xem xét mục đích để sử dụng hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phải xem xét việc tập trung nguồn lực, nhân lực, tài lực cho công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành Kiểm toán trong năm nay, nhưng sử dụng phải tiết kiệm, kể cả nguồn huy động xã hội. Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước cần chú trọng kiểm toán công tác chuẩn bị đầu tư, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở Trung ương và địa phương; đánh giá việc thực thi các chính sách, các gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo