Thứ Hai, ngày 10 tháng 8 năm 2020

Chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Quang cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 17/11, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt TP nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đến dự có Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nghị quyết nêu rõ, chủ động, tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Đồng thời, cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Chính trị đã đưa ra mục tiêu tổng quát là tận dụng có hiệu quả các cơ hội do Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hóa đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

Một số mục tiêu cụ thể đến năm 2025,  Việt Nam duy trì xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc 3 nước dẫn đầu ASEAN. Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc. Có ít nhất 3 đô thị thông minh tại 3 vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung.

Đến năm 2030, Việt Nam duy trì xếp hạng về chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới. Mạng di động 5G phủ sóng toàn quốc; mọi người dân được truy cập Internet băng thông rộng với chi phí thấp. Hoàn thành xây dựng Chính phủ số. Hình thành một số chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung; từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới.

Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TƯ của Bộ Chính trị tại hội nghị Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TƯ của Bộ Chính trị tại hội nghị

Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á; có năng suất lao động cao, có đủ năng lực làm chủ và áp dụng công nghệ hiện đại trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị cũng đưa ra 8 chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đó là đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; Hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia; Ban hành các chính sách về phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu; phát triển nguồn nhân lực; phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên; hội nhập quốc tế và thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.

Nhấn mạnh cơ hội cho TPHCM về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị, Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng cho rằng: TPHCM có tiềm năng phát triển, là đầu tàu kinh tế của cả nước, là trung tâm khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo. TP có khoảng gần 10 triệu dân, đóng góp 24% GDP cho cả nước. Sự phát triển của TPHCM là ảnh hưởng trực tiếp đến cả nước. TP cũng đi đầu tất cả các chính sách. “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là nơi hội tụ và tiết kiệm. Hội tụ và tiết kiệm là hai tố chất tốt đẹp, quan trọng nhất của dân tộc ta. Với tinh thần đó, trong 10 năm và 20 năm nữa, chúng ta có quyền ngẩng cao đầu với Việt Nam sánh vai các cường quốc năm châu như Bác Hồ mong ước và TPHCM có quyền vẻ vang và tự hào điều đó khi đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của đất nước”- Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

Minh Khuê


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo